Geluidberekeningen Schiphol moeten over

Redactie Geluidnieuws, 27 oktober 2017

Alle geluidsberekeningen die de afgelopen jaren voor de groei van Schiphol zijn gemaakt, gaan over, schrijven onder meer Het Parool en RTLZ. Het was een van de laatste besluiten van oud-staatssecretaris Sharon Dijksma. Het gaat Dijksma om het 'belang van zorgvuldigheid', schrijft zij in een brief aan Schiphol en de Omgevingsraad. Ongeveer tegelijk werd bekend dat kopers van nieuwbouwhuizen vlak bij Schiphol een contract voorgelegd krijgen waarin staat dat ze geen recht hebben om te klagen.

Grote verschillen

"Ik heb de afgelopen dagen vastgelegd dat er op bepaalde punten grote verschillen in uitkomsten zijn tussen eerder gepresenteerde berekeningen." Het gaat daarbij om verschillen tussen twee rekenmodellen. Een eerder gebruikt Nederlands model is vervangen door een Europees model. Daarnaast speelt de kwestie dat huizen die na 2005 zijn gebouwd, niet zijn meegenomen in de berekeningen. De termen "spookgehinderden" en "geSchiphold worden' zijn inmiddels al gemunt.

Realiseerbare aannames

Dijksma wil ook meer duidelijkheid over aannames van de luchtvaartsector die zijn gebruikt. Het gaat dan om 'met name de gehanteerde dienstregeling, vlootsamenstelling en de operationele condities'. Dijksma wil zekerheid dat die aannames 'realiseerbaar mogen worden geacht'.

Het besluit komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar al liet de onafhankelijke commissie, die de verplichte milieueffectrapportage (MER) voor de toekomstige groei van Schiphol moest beoordelen, weten dat de reken­sommen over moesten.

Schiphol, mogelijk de nieuwe werkgever van minister Schultz - Van Haegen, presenteerde begin oktober al uitslagen volgens de nieuwe Europese rekenwijze. Daaruit blijkt volgens de luchthaven dat in 2015 de hinder rondom het vliegveld 29 procent onder de afgesproken grens uit 2007 ligt. Dijksma reageerde verbolgen op die presentatie, daags voor een belangrijk overleg in de Kamer over de groei van Schiphol.

Spookgehinderden

Het besluit van Dijksma om de hele MER over te doen, kan betekenen dat er niet op tijd een besluit wordt genomen om de groei van Schiphol na 2020 vast te stellen, vanwege de tijd die met de berekeningen, de controle en inspraak zijn gemoeid. De nieuwe berekening kan bovendien flink anders uitvallen. In de huidige berekening wordt de hinder bij huizen die na 2005 rondom de luchthaven zijn gebouwd, niet meegenomen. Dat leidt volgens actiegroepen van omwonenden tot tienduizenden 'spookgehinderden'. In de nieuwe normen moet die groep wel worden meegerekend, aldus Het Parool.

'GeSchiphold worden'

Oud-minister van milieu Winsemius gebruikte het begrip deze week: 'GeSchiphold worden'. Burgers kunnen klagen wat ze willen, uit amper te volgen becijferingen van Schiphol zelf blijkt steeds dat de hinder juist spectaculair afneemt. De Volkskrant noemt 4 manieren hoe het vliegveld dat toch telkens voor elkaar te krijgen.

  • Meet geluidsoverlast niet, maar bereken die
  • Reken met methode die in je voordeel werkt
  • Kom met wilde claims: stiller en schoner
  • Voorkom klachten van omwonenden

Satire

Het satirische De Speld had intussen al een aardige variant gevonden over Schiphol: "Geluidshinder rond aanstelling Schultz blijft onder wettelijke norm".

Bronnen: Het Parool, , De Volkskrant, RTLZ, De Speld