Omwonenden en staatssecretaris kritisch over conclusies MER Schiphol

redactie, september 2017

De algemene conclusie van Schiphol uit het MER onderzoek naar onder meer geluidhinder is dat er ruim voldaan wordt aan de wettelijk gestelde criteria. Dit is volgens Schiphol een basis om verdere ontwikkeling van Schiphol mogelijk te maken, op een duurzame en veilige manier. Waarbij economische waarde belangrijk is en tegelijkertijd in verhouding moet blijven met de belasting op de omgeving.

Staatssecretaris Dijksma vindt uitspraken van Schiphol over verdere groei ondoordacht en onhandig. Dijksma benadrukte in de Tweede Kamer dat het bij groei niet alleen om geluid gaat. Omwonenden zijn ook erg kritisch op de conclusies. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp heeft het zelfs over "Hondsbrutale leugenaars bij Schiphol".

Zorgelijk

„De conclusie die Schiphol trekt uit de nu gepresenteerde Milieu Effect Rapportage is wel heel voorbarig. Pas over twee weken praten we in de OmgevingsRaad Schiphol over de groeimogelijkheden voor na 2020”, reageert bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik verontwaardigd op Vlieghinder.nl.

„Schiphol heeft het al over 570.000 vluchten, maar wij denken dat 515.000 tot 525.000 het maximum wordt. Er moet ook rekening worden gehouden met woningen die na 2005 zijn gebouwd en nog worden gebouwd. Bovendien is het een feit dat de overlast de laatste jaren vooral dichtbij de luchthaven fors is toegenomen”, stelt Van Ojik namens de bewonersgroepen.

De bewoners benadrukken dat de MER alleen de situatie tot en met 2020 aangeeft. „Er moet nog worden doorgerekend wat er gaat gebeuren met de overlast wanneer er meer vluchten komen tussen 2020 en 2030. Het is ook zo dat het aantal ernstig slaapgestoorden nog steeds 24.500 is. Dat is zorgelijk”, meent Van Ojik.

Bronnen: NOS, Vlieghinder.nl, De Volkskrant