Schiphollawaai groeit boven woonwijken, roep om groeistop neemt toe

Redactie, maart 2018

Uit cijfers van het Bewoners Aanspeekpunt Schiphol (BAS) blijkt dat de groei van het vliegverkeer de afgelopen vijf jaar juist op banen heeft plaatsgevonden waarbij de vliegtuigen het vaakst boven stedelijk gebied vliegen. De toename op deze banen is veel groter dan de toename van het aantal vluchten op de banen waarvan vliegroutes vooral over weilanden voeren - de Kaagbaan en de Polderbaan. Dit gaat in tegen de afspraken die in de Omgevingsraad aan de Alderstafel zijn gemaakt.

Het baangebruik is niet het enige twistpunt. Ook is er de afgelopen weken gemor over een mogelijk te groot aantal uitgevoerde nachtvluchten. Hoewel luchtvaartmaatschappijen, de logistieke sector en de reisbranche in een brandbrief het kabinet oproepen op om Schiphol meer ruimte te geven, wordt intussen vooral de roep steeds luider om de groei van Schiphol ook na 2020 te stoppen. Omliggende gemeenten zijn een petitie gestart. Overigens is het aantal klachten van de beruchte veelklagers iets gedaald. Het toenemende gemor komt dus niet door hen.

Voorkeursbanen

Terwijl het totaal aantal starts en landingen op Schiphol tussen 2013 en 2017 17 procent toenam, steeg het aantal vluchten op de Aalsmeerbaan, die pal tegen Aalsmeer-dorp ligt, 57 procent. Boven Buitenveldert, Zuidoost en Amstelveen nam het aantal vliegbewegingen op lage hoogte 22 procent toe, over Zwanenburg kwamen zelfs 62 procent meer toestellen. Op de Polderbaan zijn sinds 2013 daarentegen 'slechts' 12 procent meer vluchten uitgevoerd, op de Kaagbaan per saldo 7 procent.

In Het Parool zegt de Luchtverkeersleiding Nederland: "De Polderbaan en Kaagbaan zijn wel degelijk voorkeursbanen, omdat deze in absolute zin nog altijd het vaakst worden ingezet. Maar als er meer verkeer is dan op die primaire banen kan worden afgehandeld, wordt een tweede baan ingezet."

Nachtvluchten

Kaag en Braassem en Alphen zijn het zat dat Schiphol ‘wat slordig’ met de maximale aantallen nachtvluchten omgaat. Tussen elf uur ‘s avonds en zeven uur ‘s ochtends mogen er per jaar hooguit 29.000 vliegbewegingen zijn. Schiphol heeft volgens hen echter die nachtvluchten laten groeien naar 32.300 in 2015, 33.000 in 2016 en 32.300 in 2017. In een brief aan de minister laten de samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland weten dat nu toch echt stevige maatregelen nodig zijn. Zij vragen minister Van Nieuwenhuizen te gaan handhaven. Dat wil zeggen dat de minister eerst checkt of de afspraken worden nageleefd. En als dat niet het geval is, komt er een officiële waarschuwing met zonodig een strafmaatregel.

Schiphol laat in een reactie weten dat er vorig jaar 32.300 nachtvluchten waren. Maar dat kwam omdat Corendon via de rechter meer vluchten wist af te dwingen. Anders was de luchthaven rond de 31.700 gekomen.

Veelklagers

Het aantal klachten van 'veelklagers' is overigens afgenomen, dus het ligt niet aan de klachtengroei. 36 omwonenden van Schiphol hebben afgelopen jaar bij elkaar ruim 127.000 keer melding gedaan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over geluidshinder. Een jaar eerder klaagden 35 mensen zo'n 160.000 keer. Dat blijkt uit de jaarrapportage van BAS. Dat schrijft NH Nieuws.

Groeistop

Wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer pleit voor uitstel van de besluiten om Schiphol na 2020 verder te laten groeien, zoals het kabinet wil. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Luchtvaart wil daarbij al voor de zomer een advies over groei van gemeentes, bewonersgroepen en de luchtvaartsector. "Terwijl ze onlangs bij haar besluit over het uitstel van de opening van Lelystad sprak over meer zorgvuldigheid en het herstel van vertrouwen bij omwonenden. Precies die argumenten mis ik als het om Schiphol gaat. Ik wil weten hoe het kabinet juist rondom Schiphol het vertrouwen van bewoners en gemeenten wil terugwinnen."

De luchtvaartmaatschappijen wijzen er juist op dat er wordt geïnvesteerd om de huizen van omwonenden te isoleren en dat er geld gaat naar de ontwikkeling van duurzame vliegtuigen. "Schiphol op slot zetten heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid."

Petitie van gemeenten

Op https://ikstemvoorstilte.nl hebben veel gemeenten rondom Schiphol een petitie gestart. In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is namelijk afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting is dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden. De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, willen de gemeenten, verenigd in het cluster Groene Hart en andere gemeenten in de regio Schiphol die dit initiatief steunen , aandacht vragen voor hun belangen.

Het kabinet en de Tweede Kamer beslissen uiteindelijk over de plannen. Daarbij hechten zij veel belang aan het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS); hierin zijn vertegenwoordigd: de luchtvaartsector, de bestuurders van gemeenten en provincies binnen de 48 dB-contour, de bewoners binnen deze contour, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de milieubeweging en VNO-NCW.

De MER verschijnt naar verwachting begin 2018 en geeft naar verwachting de randvoorwaarden voor verdere groei van Schiphol. Daarna zal de ORS op basis van onder andere de MER een advies schrijven aan de staatssecretaris over de gewenste ontwikkeling van de luchthaven. Men streeft ernaar dit advies nog dit jaar gereed te hebben.

Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. Wij wonen, werken of recreëren in een gebied rond Schiphol en klagen niet omdat er een keer een vliegtuig overkomt. Maar nu Schiphol verder wil groeien zal het aantal vluchten stijgen en dus ook de overlast. Laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

Bronnen: Het Parool (1), (2), AD, Haarlems Dagblad Ik stem voor stilte, NH Nieuws, NOS