Grondige benchmark van milieu-gezondheid in grote steden

Redactie, maart 2018

Wereldwijd is er consensus dat zogenaamde ‘actieve’ mobiliteit (fietsen, lopen in combinatie met Openbaar Vervoer) een grote bijdrage kan leveren aan een groot aantal maatschappelijke waarden. De effecten van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit beslaan een breed spectrum, waaronder ook vermindering van de geluidsoverlast. Door een versterkte insteek op een duurzame, actieve en gezonde mobiliteit kunnen echter voor alle bovengenoemde effecten belangrijke terreinwinst worden geboekt.

CE Delft heeft opdracht gekregen om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Het resultaat van de benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden.

Vergelijken gezondheidseffecten

Hierin is het effect van verkeer en de verschillende maatschappelijke kosten in euro's inzichtelijk gemaakt voor 30 grote steden. Voor geluid is gekeken naar de geluidbelasting van wegverkeer vanaf 61 dB. Ze schrijven hierover: Hoewel 48 dB aan de gevel de voorkeursgrenswaarde is, is deze nauwelijks onderscheidend, omdat 80-100% van de bevolking daaraan wordt blootgesteld. De waarde van 61 dB is veel meer onderscheidend tussen gemeenten en daardoor een goede indicatie van het verschil in mate van overlast door verkeerslawaai tussen gemeenten.

Hoewel er al programma's zijn om deze terreinwinst te boeken, is een versterkte inzet echter nodig om de negatieve effecten de mobiliteit op dit moment met name in de steden met zich meebrengt in voldoende mate te verminderen.

Hieronder staan enkele interessante tabellen en grafieken uit het onderzoek weergegeven. Het hele onderzoek vindt u hier (pdf).