Nieuws augustus 2018

jaargang 19, nr 8


WEGVERKEER


Meer steun financiering scherm

Actiecomité stop geluidoverlast A4 is blij met toenemende steun geluidschermen. Er zijn nog slechts 3 stemmen tekort voor een amendement voor financiering van een geluidwering bij Voorschoten.
Lees verder

Verzet tegen plannen A8 - A9

Gemeenten en belangenorganisaties roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9.
Lees verder

Diffractor en schermen in Nijmegen

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluidreducerende voorzieningen, waaronder een diffractor. Ook wordt het geluidscherm langs de Neerbosscheweg verlengd.
Lees verder

Fietsstrook krijgt stille klinkers

Voor de fietsstroken in Horst aan de Maas zijn geluidreducerende klinkers gebruikt. Het nieuwe asfalt produceert minder geluid en is er zelfs gekozen voor een markering met minder reliëf.
Lees verder

Combi energie- en geluidisolatie

Gebiedsontwikkeling in Heusden combineert gevelisolatie voor geluid en energie na motie CDA.
Lees verder

Provincie Zuid-Holland innoveert

De N470 wordt een weg vol innovaties op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en energie.
Lees verder

Verbreding A58 Oirschot

Bij een inloopavond voor bewoners, stonden de uitbreiding en geluidmaatregelen op het programma.
Lees verder

Snorfiets in Utrecht naar rijbaan

De scooter mag naar de rijbaan verplaatst worden. Minder hinder voor fietsers dus. Door de helmplicht komen er mogelijk ook totaal minder scooters. Na Amsterdam gaat ook Utrecht aan de slag.
Lees verder

Akkoord kostenloos ophogen wal

Het college in Maassluis wil de bestaande geluidswal langs de A20 ter hoogte van de Dallen- en Doornenbuurt ophogen. Dat zou kostenneutraal kunnen.
Lees verder

Onderhoud met geluidmaatregel

PvdA Zaanstreek wil RWS onderhoud A8 laten combineren met geluidmaatregelen. Er waren al berichten over de slechte staat van de brug.
Lees verder


Railverkeer


Trillingen in Oisterwijk na aanpassing spoor

In de afgelopen periode was het spoor in Oisterwijk een veelbesproken onderwerp.
Lees verder

Onderzoeken extra maatregelen geluid en trillingen

In de media kwam het project PHS Meteren-Boxtel de afgelopen weken verschillende keren aan de orde.
Lees verder


WETGEVING


Jurisprudentie

De oogst van de Raad van State van juli.
Door Judith Doorschot en Ronald Gijsel (M+P).
Lees verder


Windturbines


App voorspelt geluidhinder windmolens

Er komen steeds meer windparken. Een belangrijk nadelig aspect bij de ontwikkeling hiervan, is overlast door geluid.
Lees verder

Windmolens op zee stil te bouwen met omgekeerde emmer

De financiering is rond voor twee pilot-windturbines op offshore windpark Deutsche Bucht. Met test van een stil type fundatie.
Lees verder


Vliegverkeer


Evaluatievlucht Lelystad

Uit de evaluatie van de belevingsvlucht Lelystad Airport blijken 3 tot 7 dB hogere geluidniveaus dan vooraf berekend. Dus: nader onderzoek nodig.
Lees verder

Meetgegevens Eijsden

In 2013 werd besloten om de begrenzing van het luchtruim in het grensgebied van Nederland en België ter hoogte Eijsden te wijzigen. Sindsdien wordt er veelvuldig geklaagd.
Lees verder

Geluidtest elektrisch vliegtuig

Op Kempen Airport zijn geluidsproeven gedaan met een elektrisch vliegtuig. Het was voor het eerst dat een dergelijk milieu-vriendelijk toestel in Nederland werd getest
Lees verder

Veel klachten door afsluiten Polderbaan Schiphol

Door reparatiewerkzaamheden aan de Polderbaan hebben de afgelopen weken een recordaantal omwonenden geklaagd over vlieglawaai binnen.
Lees verder


Integraal Milieubeleid


Onderzoek laden elektrische auto's

Provincie Gelderland onderzoekt de mogelijkheden om langs provinciale wegen elektrische auto's te laden.
Lees verder

Milieuzones: twee varianten voor diesels

Gemeenten die een milieuzone willen, krijgen de mogelijkheid om auto's ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar in te weigeren.
Lees verder


Overig


"Voldoende geluiddagen voor Formule 1 Assen"

Het TT-circuit heeft genoeg geluidsdagen om de Formule 1 te kunnen verwelkomen. Andere evenementen hoeven daarvoor niet te wijken.
Lees verder

Geluidsgolven in Haags museum

Componist, muziektheatermaker en beeldend kunstenaar Dick Raaijmakers (1930 - 2013) geldt als een grote vernieuwer. Beginnend bij de eerste elektronische popsong aller tijden: Song of the Second Moon uit 1957. In het Gemeentemuseum in Den Haag.
Lees verder

RU Groningen zoekt deelnemers nieuw onderzoek LF-geluid

De Rijksuniversiteit start het onderzoek '˜Laagfrequent geluid Een omgevingsstressor die problemen veroorzaakt?'
Lees verder

Rotterdam pakt overlast voertuigen aan met geluidmeter

Een geluidsmeter om overlast van auto's, motoren en scooters in Nesselande aan te pakken. Het hulpmiddel is een primeur.
Lees verder

Minister wil regels warmtepompen

Na Kamervragen gaat de minister de geluidseisen van de buitenunits van warmtepompen en airco's dit najaar vastleggen in het Bouwbesluit.
Lees verder

Festival stilgelegd vanwege geluid

Het festival Welcome to The Village bij Leeuwarden is in de nacht van donderdag op vrijdag stilgelegd door de gemeente.
Lees verder

Kunstwerk verbetert akoestiek in raadzaal Meierijstad

Het kunstwerk van de lokale kunstenaar Annie Veldkamp 'Zodat we elkaar verstaan', is onthuld in Sint Oedenrode.
Lees verder

Langer overlast door vertraging bouw zeesluis IJmuiden

Dit betekent dat inwoners langer overlast gaan ervaren door geluid en de bouw dan eerder afgesproken.
Lees verder


Aankondiging


Akoestisch zeilweekend

Dit jaar keert het zeilweekend terug naar Friesland. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Lees verder