Landelijk onderzoek RIVM naar laagfrequent geluid

Redactie, november 2018

Er komt een landelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de oorzaak van laagfrequent geluid. Het onderzoek komt er op aandringen van de gemeente Zuidhorn, waar een aantal inwoners last hebben van de voortdurende bromtoon. Almere, Zutphen en Nijmegen hebben zich aangesloten bij Zuidhorn.

In Zuidhorn is al eerder onderzoek gedaan naar de bromtoon. Het onderzoek richtte zich toen ondermeer op de ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk, maar een eenduidige oorzaak is daarbij niet aangetoond.

Gezondheidsklachten

Volgens wethouder Henk Bakker hebben zeker vijf mensen in de gemeente Zuidhorn ernstige gezondheidsklachten door laagfrequent geluid. 'We hopen door samen met de andere gemeenten en het RIVM op te trekken meer duidelijkheid te krijgen over dit probleem. En we hopen dat nog meer gemeenten zich aansluiten.' Hoe het onderzoek er uit gaat zien en wanneer het van start gaat weet Bakker nog niet. 'We gaan binnenkort om tafel met het RIVM om afspraken te maken.'

Beperkte toename hinder

Afgelopen oktober verscheen een eerste inventarisatie door LBP|Sight (in opdracht van het RIVM) over de hinder van LFG. Dat laat een wisselend beeld zien,aldus Binnenlands Bestuur. Bij railverkeer en vliegtuiglawaai komen de onderzoekers niet tot relevante toenames (onder omdat dit verkeer veel stiller is geworden). Ook toename van geluidsoverlast door industrie kan niet worden aangetoond. Alleen bij het buitenstedelijk wegverkeer is sprake van een evidente toename van laagfrequent geluid. Het gaat hierbij om een relatieve toename: door geluidreducerende maatregelen valt de laagfrequente component meer op.

Toch wordt volgens het RIVM ongeveer 2 procent van de Nederlanders van achttien jaar en ouder 'ernstig gehinderd door laagfrequent geluid of het horen van een bromtoon'. Door toekomstige ontwikkelingen is het volgens het rijksinstituut mogelijk dat laagfrequent geluid vaker gaat voorkomen. "Te denken valt aan een toenemend gebruik van mechanische ventilatie, warmtepompen en koelingsystemen vanwege klimaatverandering en de energietransitie. Het probleem bij laagfrequent geluid is dat er geen regelgeving voor bestaat en dat die er vermoedelijk ook niet snel gaat komen", zegt senior researcher Irene van Kamp van het RIVM tegen Binnenlands Bestuur hierover.

Bronnen:

Binnenlands Bestuur, RTV Noord