Bewonersdelegatie en dBvision controleren MER Lelystad Airport

Redactie, januari 2018

In de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad Airport zijn fouten gemaakt, en die moeten worden hersteld. Een bewonersdelegatie gaat de ‘gerepareerde’ MER van Lelystad Airport controleren. Dit gebeurt onder aanvoering van voorzitter Alexander ter Kuile uit Haarle. Adviesbureau dBvision is ingeschakeld om de contra-expertise uit te voeren op de gerepareerde mer. "Wij trekken samen met dit bureau op, maar geven ons eigen eindoordeel", zegt Ter Kuile in De Stentor.

Stuwkracht en hoogte

De fouten gaan specifiek om de stuwkracht van een Boeing 737 die bij de landing te laag is ingeschat, waardoor ook de geluidsberekeningen lager uitvielen. Daarnaast is er een fout gemaakt bij de hoogte van landend vliegverkeer. Vliegtuigen naderen Lelystad in werkelijkheid op een lager niveau waardoor er ook meer lawaai op de grond is te horen, aldus Nu.nl.

De twaalfkoppige delegatie met bewoners uit vijf provincies krijgt toegang tot alle informatie en beoordeelt of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Hun eindoordeel gaat in februari naar de Tweede Kamer. Ter Kuile: "We zijn vereerd dat de Tweede Kamer heeft gevraagd ons te betrekken. Dat is voor Nederlandse begrippen uniek. Over een paar weken moet ons oordeel klaar zijn." Uiteindelijk beoordeelt de onafhankelijke commissie-mer uiterlijk in maart of aan alle voorwaarden is voldaan. Op basis van dat advies, zo zeggen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, wordt besloten of opening van het vakantievliegveld per 1 april 2019 haalbaar is. De ChristenUnie gaf recent aan dat uitstel van een jaar waarschijnlijk nodig is.

Vlieghoogtes

Onafhankelijk van de MER, is er de discussie over de indeling van het luchtruim en de daarbij horende vlieghoogtes. Deze herindeling staat vooralsnog gepland in 2023, dus 4 jaar na de voorziene opening van Lelystad Airport. Michiel van Dorst, directeur van Luchtverkeersleiding Nederland, garandeert in het NRC niet dat na een herindeling van het luchtruim de aan- en uitvlieg- en aansluitroutes naar Lelystad hoger liggen dan die waarmee is gewerkt in het MER Lelystad Airport. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot. Dit grijpt allemaal op elkaar in. Er zijn zo veel betrokkenen en beperkingen. We zijn in gesprek met België en Duitsland, maar we hebben nog geen overeenstemming. Als wij iets omgooien heeft dat daar grote gevolgen.” Hiermee maakt de heer Van Dorst onomwonden duidelijk dat laag vliegen in Nederland wat LVNL betreft de norm mag worden, schrijft de groep HoogOverijssel op DalfsenNet.

Minister Van Nieuwenhuizen geeft via de NOS echter aan dat zij vindt dat er na 2023 standaard hogere aanvliegroutes moeten worden gebruikt bij Lelystad Airport. Ze wil dat dit een randvoorwaarde wordt bij het plan om het Nederlandse luchtruim opnieuw in te delen.

Bronnen: De Stentor, DalfsenNet, NRC, Nu.nl, NOS