Naleving gpp spoorwegen 2016: 2% (dreigende) overschrijding

Redactie, januari 2018

Voor de vierde keer heeft ProRail als spoorbeheerder het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen gepubliceerd, dit keer over het jaar 2016. Op 1,1% van de locaties is een overschrijding van het plafond, waarvan een groot deel op de lijn Zutphen-Winterswijk. Op 0,6% is er sprake van een dreigende overschrijding, waarbij er minder dan 0,5 dB geluidruimte is. Het verslag volgt uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm). Dit hoofdstuk van de wet beschrijft de werking van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op referentiepunten langs rijkswegen. Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van ProRail om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop ProRail zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s. Een kaart met de (dreigende) overschrijdingen staat onderaan dit artikel.

Een reden van het relatief lage aantal overschrijdingen (vergeleken met rijkswegen) is de instroom van stiller materieel sinds 2008. De gpp's zijn namelijk grotendeels gebaseerd op de toen heersende geluidproductie, nog vermeerderd met 1,5 dB werkruimte. Tot op heden is er tegenover het stillere materieel een relatief beperkte groei van het treinverkeer sindsdien.

Acties tegen plafondoverschrijdingen

Op 512 referentiepunten treedt een overschrijding van het gpp op die daadwerkelijk aan een verhoging van de geluidproductie is te wijten ten opzichte van de situatie die ten grondslag ligt aan de geluidproductieplafonds. Het betreft ondermeer overschrijdingen van de gpp’s langs delen van de volgende baanvakken:

Zutphen – Winterswijk

Het betreft 382 referentiepunten met een overschrijding. De overschrijding van de gpp’s langs dit baanvak is reeds in het nalevingsverslag van 2013 gesignaleerd en beschreven. ProRail heeft inmiddels het akoestisch onderzoek naar benodigde geluidbeperkende maatregelen afgerond en het verzoek tot wijziging van de gpp’s ingediend.

Enschede - Glanerbrug

Het betreft 14 referentiepunten met een overschrijding. De overschrijding van de gpp’s langs dit baanvak is reeds in het nalevingsverslag van 2015 gesignaleerd. ProRail heeft inmiddels het akoestisch onderzoek naar benodigde geluidbeperkende maatregelen voor het baanvak Enschede – Glanerbrug afgerond en het verzoek tot wijziging van gpp’s ingediend.

Zuidbroek - Veendam

Het betreft 19 referentiepunten. De gpp’s voor dit baanvak zijn inmiddels per 8-2-2017 gewijzigd en de overschrijding is daarmee opgelost.

Doetinchem – Gaanderen

Het betreft 38 referentiepunten met een overschrijding. Deze overschrijding is nieuw en is gerelateerd aan een verhoging van de baanvaksnelheid waarvoor geen verzoek tot gpp-wijziging is ingediend. ProRail zal dit verzoek alsnog gaan voorbereiden nadat een akoestisch onderzoek is uitgevoerd.

Arnhem – Zutphen, ter hoogte van Dieren

Het betreft 15 referentiepunten met een overschrijding. De overschrijding van de gpp’s langs dit baanvak is reeds in het nalevingsverslag van 2013 en 2014 gesignaleerd. ProRail heeft inmiddels een akoestisch onderzoek naar de benodigde maatregelen voor een gpp-wijziging uitgevoerd en bereidt een verzoek tot wijziging van de gpp’s voor.

Bronnen: Rijksoverheid