Onderzoek naar voorrang stillere vliegtuigen

Redactie, januari 2018

Mogelijk zullen in de toekomst stillere en schonere vliegtuigen bij het toewijzen van start- en landingsrechten (slots) voorrang moeten krijgen. Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) laat die mogelijkheid verder onderzoeken. Dat schrijven Het Parool en het Haarlems Dagblad.

Van Nieuwenhuizen: "Ons streven is landingsrechten in de toekomst toe te wijzen aan stillere en schonere vliegtuigen," aldus Van Nieuwenhuizen. "Ik wil daar goed naar kijken voor na 2020, om de hinder zo veel mogelijk te beperken en te stimuleren dat vliegtuigen stiller worden. We zijn gebonden aan Europese regels, maar Brussel heeft eigenlijk dezelfde doelstellingen." Ze komt hiermee vooral tegemoet aan de luchtvaartmaatschappijen. Zij vragen al langer naar een beloning voor de naar eigen zeggen miljarden euro's die ze investeren in het vervangen van oudere lawaaimakers door nieuwe toestellen.

Trein

Verschillende Kamerleden dringen ook aan op het bevoordelen van vluchten die een grotere bijdrage leveren aan het verbindingennetwerk van Schiphol. Dat op bepaalde routes de trein een goed alternatief kan zijn, zou daarbij ook moeten meespelen. De trein kan ook volgens de minister zeker een grotere rol gaan spelen. "We stimuleren grensoverschrijdende treinen en het versnellen van bij voorbeeld de trein naar Berlijn. Duurzaamheid is, zeker met de afspraken van Parijs in het achterhoofd, een belangrijk onderdeel van de Luchtvaartnota die we maken voor de periode tussen 2020 en 2040. Het moeten wel realistische doelen zijn. Daarom wordt ingezet op een Europese heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen. Lukt dat niet, dan komt er een nationale vliegbelasting"

Hinder en decibellen

Het is overigens de vraag of met het bevoordelen van stillere vliegtuigen het ook echt stiller wordt rond Schiphol. Als het gevolg is dat er meer vluchten mogelijk worden, levert het immers geen milieuwinst op. Afgezien van de decibellen zou de ondervonden hinder, afhankelijk van de regelgeving, zelfs hierdoor kunnen toenemen.

Bronnen: Haarlems Dagblad, Het Parool