Nieuws februari 2018

jaargang 19, nr 2


WETGEVING


Diverse wijzigingen geluidregels

Wijzigingen in de Regeling geluid milieubeheer, de doelmatigheid geluidmaatregelen, het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer.
Lees verder

Uitspraken februari 2018

De oogst van de Raad van State van afgelopen maand: veel wegverkeer en stemgeluid.
Door Daniëlla Nijman (Holla Advocaten)
Lees verder


LAAGFREQUENT GELUID EN TRILLINGEN


Revisie SBR Richtlijn A:
de 10 verschillen

Digitaal, gratis, maar ook verschillen in schadekansen, bouwwerken, de trillingsversnelling en nog meer. Lees verder

Workshop effectieve aanpak meldingen laagfrequent geluid

De aandacht voor laagfrequent geluid (LFG) neemt toe. Een workshop over het proces van klachtafhandeling. Wie betrek je, wat doe je? (advertorial) Lees verder


WEGVERKEER


Noord- en Zuid-Holland testen samen slimme geluidinnovaties

Voor locaties waar 'traditioneel' stil asfalt en geluidschermen niet mogelijk of wenselijk zijn, is er gezocht naar nieuwe oplossingen.
Lees verder

Naleving gpp rijkswegen 2016: 12% (dreigende) overschrijding

Daarvan is er op 2,6% ook werkelijk een overschrijding van de geluidplafonds. Rijkswaterstaat neemt diverse acties.
Lees verder

Amsterdam subsidieert tot € 10.000 voor elektrische busjes

Bij aanschaf van een nieuwe 100% elektrische bestelbus voor ondernemers die minimaal drie keer per week in de stad rijden.
Lees verder

Onenigheid over conclusies geluidmetingen scherm A50 Son

Er waren klachten, er kwamen extra maatregelen, en daarna controlemetingen. Maar ook die worden niet vertrouwd.
Lees verder

Krachtenbundeling in MJPG-platform

Het doolhof aan regelgeving en aanspreekpunten maakt het MJPG niet eenvoudig voor burgers. En dan is er ook de "versobering".
Lees verder

Plan klimaatbomen langs snelwegen vermindert ook geluidhinder

Het is nog prematuur: mogelijk veel bomen als klimaatmaatregel langs snelwegen. Dat helpt het ook tegen (subjectieve) geluidhinder.
Lees verder

Gratis e-bike te leen in Sittard-Geleen

Als automobilisten wat vaker voor de (e)-bike kiezen, dan scheelt dat ook weer wat verkeerslawaai.
Lees verder


RAILVERKEER


Boosheid om uitblijven aanpak geluidshinder tram

Richard de Mos: "Van alle kanten zijn er klachten over enorme geluidsoverlast." Tegelijk is hij ook woedend omdat een café juist een boete moet betalen wegens harde muziek. Lees verder

Naleving gpp spoorwegen 2016: 2% (dreigende) overschrijding

Daarvan is er op 1,1% ook werkelijk een overschrijding van de geluidplafonds. ProRail neemt diverse acties.
Lees verder

Breda wil primeur met zonne-geluidscherm langs spoor

Vorig jaar zei ProRail alle geluidschermen van zonnepanelen te gaan voorzien. Breda wil de primeur. Al zal het nog even duren.
Lees verder


OMGEVING


Themanummer vakblad Plan Amsterdam over geluid

Het hoofdstedelijke vakblad over ruimtelijke thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad gaat helemaal over geluid. De moeite waard!
Lees verder

Haagse partij De Mos woedend om boete muziekcafé

"De horeca en livemuziek wordt op deze manier de nek omgedraaid." Tegelijk is hij ook boos omdat de trams juist te veel lawaai maken.
Lees verder

Meningen verdeeld over eindtijd i.p.v. geluidsnorm bij grote feesten

In Sluis (Zeeland) willen ze de geluidnorm afschaffen bij grotere evenementen waar horeca samenwerkt.
Lees verder

Stillere en kleinere windmolens moeten energie-transitie helpen

In bestemmingsplannen is er niet altijd ruimte voor grote en luide windturbines. Een jonge start-up maakt nu kleinere exemplaren.
Lees verder

Twijfels over geluidreductie scherm bij sportveld

Na klachten bij een sportveld in Marum (Gr) kwam er een geluidsscherm dat 10 dB reductie moet geven. Dat ervaren de omwonenden niet zo.
Lees verder

Dolfijn wordt doof door luid parende vissen

De 'golf-corvina' maakt een paringsgeluid dat lijkt op een luid machinegeweer, en dat hoort bij de luidste natuurverschijnselen op aarde. Lees verder


LUCHTVAART


Defensieplan isolatie rattle noise Gilze-Rijen 'onacceptabel'

Weliswaar worden 201 woningen geïsoleerd, maar de voorgestelde 35 ke-zone wordt groter en dat belemmert bovendien woningbouw.
Lees verder

Bewonersdelegatie en dBvision controleren MER Lelystad Airport

In de MER van Lelystad Airport zijn fouten gemaakt. Die moeten worden hersteld. "Wij trekken met dit bureau op voor de contra-expertise, maar geven ons eigen eindoordeel" Lees verder

Apeldoorn wil test-Boeing 747 laag laten overvliegen

Het moet een indruk geven van vlieglawaai door Lelystad Airport. Dat er geen 747's op Lelystad vliegen is onbelangrijk, het gaat om de ervaring.
Lees verder

Onderzoek naar voorrang stillere vliegtuigen Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen laat die mogelijkheid verder onderzoeken. De luchtvaartmaatschappijen zijn blij. Of het stiller wordt is de vraag.
Lees verder

Aalsmeer presenteert: 'mensen achter de cijfers'

"De Schiphol-discussie gaat altijd over aantallen vluchten, decibellen en contouren en nooit over de mensen die vliegtuigen over hun dak krijgen."
Lees verder

Boycot bewoners Schipholfonds uit onvrede inspraak

Het fonds moet het leed van Schiphol verzachten, maar omwonenden zien het als smeergeld voor gemeenten en willen het geld rechtstreeks.
Lees verder

Manifest: Ook bij Eindhoven voelt men zich 'geSchiphold'

Eindhoven Airport wil groeien. Omwonenden pleiten in een manifest van 12 punten voor snelle actie en duidelijkheid.
Lees verder

En ook in Brussel verzet: tegen baanverlenging Brussels Airport

"Het zou de woonkwaliteit van die mensen ernstig aantasten. Het opstijgpunt komt nog veel dichter te liggen bij de dorpskern."
Lees verder