Nieuwe mega-woonwijk onder rook talloze geluidsbronnen

Redactie, december 2017

Een nieuwe wijk in Amsterdam ter grootte van de stad Leiden: de ontwikkeling ervan is weer een stap dichterbij. Het college van B&W heeft op 21 november ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad, de Milieueffectrapportage en de Nota van beantwoording en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Haven-Stad ligt direct naast het gezoneerde industrieterrein van de haven, tevens zal er veel geluid van de A10 zijn, het spoor en de metro.

Er worden 40.000 tot 70.000 woningen gebouwd en er zullen 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen zijn. In de wijk zelf zijn er eisen aan nieuwe bedrijven, en het autogebruik moet er worden beperkt.

Zeehavennorm en geluidluwe gevels

De gemeente houdt het goed voor mogelijk wonen en werken te combineren. Daarvoor zijn allerlei voorzorgsmaatregelen denkbaar - zoals een stille zijde waar met het raam open kan worden geslapen of 'dove gevels', met ramen die niet open kunnen aan de kant waar de overlast vandaan komt, schrijft Het Parool. In dat geval staat Amsterdam woningbouw toe op plekken met 55 decibel, waar normaal tot 50 decibel aanvaardbaar is. Maar de gemeente wil hier ook 'flexibel' mee omgaan, door meer uitzonderingen toe te staan. Door een beroep te doen op de zogeheten zeehavennorm mogen zelfs woningen komen op plekken waar 60 decibel klinkt - qua geluidsintensiteit het dubbele van 50 decibel. De gemeente schrijft ook dat het niet wenselijk is om op grote schaal woningen met meerdere dove gevels te bouwen, omdat het havenlawaai op den duur minder zal worden.

Gedacht wordt ook aan een kettingbeding voor woningkopers en een bepaling in huurcontracten waardoor de nieuwe bewoners onder ogen zien dat er extra overlast kan zijn.

De bedrijven vrezen klagers in hun achtertuin en inperking van de geluidruimte. Ze wijzen erop dat de gemeente al de komende jaren hun milieuruimte wil inperken en het industrieterrein wil verkleinen. Voor de verdere toekomst vrezen de havenbedrijven dat ze door potentiŽle klagers om de haverklap hun productie te moeten stilleggen.

REM-slaap

Geluidsdeskundige Frans Houtkamp maakt zich zorgen. Als directeur en mede-eigenaar van adviesbureau LBP Sight heeft hij rond de IJoevers bedrijven en de gemeente regelmatig geadviseerd over de vraag hoe havenbedrijven kunnen worden gecombineerd met oprukkende woningbouw. In Het Parool zegt hij: "De milieu-eisen hebben we niet voor niets. Geluidsoverlast is een belangrijke oorzaak voor een waaier aan gezondheidsklachten, tot en met hart- en vaatziekten aan toe." Dat mensen de overlast voor lief nemen om maar in Amsterdam te wonen, zegt voor hem niet alles. "Heb je als overheid niet de taak mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen? Als kinderen niet kunnen studeren doe je het raam wel dicht, maar wat als je niet in de juiste REM-slaap kunt komen? Dan rust je nooit goed uit, met het risico op ernstige gevolgen voor je gezondheid."

Bedrijven uit productie en creatieve sector

Voorwaarde voor de nieuwe bedrijven die zich in het gebied zelf willen vestigen is dat deze bedrijven wat betreft geluid, geur, fijnstof en veiligheid goed zijn te combineren met wonen. De schaalgrootte van Haven-Stad biedt ook een enorme kans om alle mogelijkheden en innovaties op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, afvalscheiding en -hergebruik in de praktijk te brengen. In Haven-Stad komen dan ook vooral bedrijven uit de productie en creatieve sector.

Voorrang aan ov, fiets en voetgangers

Om Haven-Stad goed bereikbaar te houden staan openbaar vervoer, fiets en voetgangers voorop. De verhouding moet ongeveer gelijk worden met die in het centrum. Dit betekent dat slechts 15% van de verplaatsingen van en naar Haven-Stad en daarbinnen met de auto gebeurt. In Haven-Stad komen dan ook heel weinig autoparkeerplaatsen. De komende jaren wordt verder onderzoek gedaan naar welke openbaar vervoerverbindingen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid.

Bronnen: Gemeente Amsterdam, Het Parool