Harderwijk op zoek naar innovatieve maatregelen A28

Redactie, mei 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft woensdag 16 mei het coalitieakkoord gepresenteerd. De gemeente wil onder meer zelf actief het geluid van de A28 tegengaan, aangezien Rijkswaterstaat dat niet wil doen.

In dit akkoord wordt aangegeven dat het college (CDA, VVD, CU en Harderwijk Anders) naar innovatieve oplossingen wil zoeken voor het terugdringen van de geluidsoverlast als gevolg van de Rijksweg A28. Hierbij willen zij door middel van een pilot de meest zwakke plekken wegnemen. Het college loopt hiermee vooruit op een structurelere oplossing die is gekoppeld aan de toekomstige weguitbreiding van de A28 bij Harderwijk.

De gemeente wil hierbij ook bewoners betrekken. Begin juni komen de gemeente en vertegenwoordigers van de buurtcomités in de wijken Drielanden, Stadsweiden en Tweelingstad bijeen voor overleg over de verdere ontwikkelingen, zo staat in de Stentor te lezen.

De gemeente wil zelf zoeken naar oplossingen omdat Rijkswaterstaat tot nu toe niet verder gaat dan het vervangen van een deel van de geluidsschermen die in slechte staat verkeren. Dat is niet eerder aan de beurt dan in 2020.

Bronnen: De Stentor, Gemeente Harderwijk