Estafette-demonstratie tegen laagvliegroutes

Redactie, mei 2018

De werkgroep Laagvliegroutes Friesland NEE uit de Zuidwesthoek hield donderdag 3 mei een estafette-demonstratie op de fiets van Munnekeburen naar Wolvega. Het Stellingwerver protest maakt onderdeel uit van een landelijke estafette-demonstratie. Deze is vorige maand begonnen in Andijk in Noord-Holland, waar de Lelystad-toestellen vanaf 2020 eveneens laag zullen overkomen.

Na aankomst op het Van de Sandeplein in Wolvega werd door de winkelstraat naar het gemeentehuis gelopen, waar politici en vertegenwoordigers van organisaties het estafettedoek ondertekenden.

Voorzitter Leo Koot van de werkgroep sprak de actievoerders toe en benadrukte: 'Wij zijn niet tegen Lelystad Airport. Maar de Haagse plannen met betrekking tot Lelystad Airport zijn wel desastreus voor velen; de leefkwaliteit voor mens n natuur. Normaal gesproken daalt overal ter wereld een vliegtuig, in een glijvlucht, met laag motorvermogen veilig naar de baan. Alleen bij Lelystad Airport wordt hiervan afgeweken waardoor een miljoen mensen onnodig in het lawaai komen te zitten van s ochtends 06.00 uur tot 23.00 uur s avonds.

Na Munnekeburen en Wolvega wordt de estafette-demonstratie in mei, juni en juli voortgezet in de Kop van Overijssel en vervolgens op de Veluwe en rond Ede en Wageningen in Gelderland. In al deze gebieden verwachten de tegenstanders veel hinder van de vliegtuigen voor mens, dier en milieu.

Bronnen: Stellingwerf, Leeuwarder Courant