EU-enquête over toekomstige geluidregels buitenmachines

Michael Dittrich (TNO), februari 2018

De Europese Commissie heeft eind januari een online enquête geopend over de toekomstige regelgeving rond geluid van machines buiten.

Dit biedt een kans om direct aan de Europese Commissie uw mening te geven over toekomstige EU regelgeving en limieten voor de geluidemissie van machines buiten. Het betreft een breed scala aan machines die bouwlawaai, burenlawaai en industrielawaai kunnen veroorzaken, van bladblazers en kettingzagen tot heimachines, grondverzetmachines, hoogwerkers, kranen, pompen, compressoren en generatoren.

Achtergrondinformatie is op de website van de EC te vinden en in het ODELIA rapport van TNO/TÜV Nord/IMAMOTER uit 2016. De EU regelgeving is van toepassing op nieuwe machines die op de markt worden gebracht en van een geluidlabel zijn voorzien. Het staat los van nationale en lokale regelgeving en gebruiksregels.

Bron: Europese Commissie