Nieuws maart 2018

jaargang 19, nr 3


WETGEVING


Wijziging Rgm en Bgm

Veelal technische wijzigingen in de Regeling en het Besluit geluid milieubeheer, over o.a. clusters bij foutherstel en gekoppelde sanering.
Lees verder

Evaluatie akoestische kwaliteit rijkswegen en spoorwegen

Staatssecretaris informeert kamer over minimumstandaard voor rijkswegen en hoofdspoorwegen.
Lees verder

Uitspraken februari 2018

De oogst van de Raad van State van afgelopen maand.
Door Daniëlla Nijman (Holla Advocaten)
Lees verder

Planschade uitbreding zone

Wanneer heb je recht op planschade als de geluidzone van een industrieterrein groter wordt? De Raad van State boog zich er over.
Door Daniëlla Nijman (Holla Advocaten)
Lees verder

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Bij welke partijen is geluid een thema? Een steekproef in Rotterdam.
Lees verder


AANKONDIGING


Call for Papers

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit roept op om voorstellen in te sturen voor inspirerende lezingen.
Lees verder

Geluidhinderdag over transformatie

De ruimte wordt steeds schaarser, maar de opgave voor gemeenten om meer woningen te bouwen neemt toe! Hierover gaat de NSG-dag op 27 maart.
Lees verder

De eerste akoestische fietsdag; de inschrijving is begonnen!

Fietstocht voor de racefiets van ongeveer 100 km in omgeving Arnhem.
Lees verder


LUCHTVAART


Lelystad Airport later open

Minister: "Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020." Uiteraard zijn de meningen verdeeld.
Lees verder

Masterclass geluid en maatregelen Vliegbasis

Defensie wil samen met omwonenden van Vliegbasis Eindhoven en de gebruikers ideeën bedenken tegen geluidhinder.
Lees verder


INTERVIEW


Dolf de Gruijter aan het woord

De coördinator geluid van het RIVM: "Wat ik jammer vind, is dat geluid zo strikt juridisch benaderd wordt. Het komende informatiehuis Omgevingswet biedt echter een kans heel anders met geluid om te gaan."
Lees verder


WEGVERKEER


VVD Heerenveen wil 2-laags ZOAB

Ondanks het uitbreiden van geluidschermen wordt nog steeds hinder ervaren. Er is geen dreigende gpp-overschrijding.
Lees verder

Opvullen voegen brug Krimpen werkte slechts heel tijdelijk

Fractie Stem van Krimpen stelt wederom schriftelijke vragen.
Lees verder

Beuningen: "Een stuk achter de geluidswal neemt herrie juist toe"

Omwonenden willen meer metingen en snelheid terug naar 100 km/uur.
Lees verder

"Berekening scherm RWS klopt niet."

Bewoners Naarderbos pleiten voor een hoog scherm met zonnepanelen, co-creatie, en meer maatregelen dan wettelijk noodzakelijk zijn.
Lees verder

Op meer wegen 130 km/uur, gemeenten niet blij

Voor sommigen goed nieuws, maar omwonenden vrezen voor extra geluidsoverlast en een verslechtering van de luchtkwaliteit.
Lees verder


RAILVERKEER


Eerste geluidreducerende railpads geplaatst op Belgische spoor

Maatregel moet gemiddeld 3 dB reductie opleveren. Lees verder

Treinen worden steeds stiller

Vooral het toepassen van modernere remtechnieken zorgt voor een afname van de herrie.
Lees verder

Komen 'nu eindelijk' saneringsmaatregelen spoor?

Bewoners Heiloo boos om wel kappen van bomen, maar uitblijven van geluidmaatregelen. Anderen willen juist geen scherm.
Lees verder

Ook Roosendaal wil MJPG-spoorschermen met zonnepanelen

Gemeente gaat bij Breda informeren naar de mogelijkheden.
Lees verder

"Geen Berlijnse Muur van 5 meter door Twello"

Geluidschermen leidt tot tweedeling en doet afbreuk aan de beeldkwaliteit van het dorp.
Lees verder


OMGEVING


EU-enquête machines

Geef direct aan de Europese Commissie uw mening over toekomstige EU regelgeving voor geluid van buitenmachines.
Lees verder

Slim meten en vragen

Met een innovatieve meettechniek en een bewonerspanel zijn de geluidhinderbronnen in de Maasvlakte in kaart gebracht.
Lees verder

Smart-city sensoren meten effect schermen snelweg en metro

Op 10 plekken wordt met sensoren de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid gemeten.
Lees verder

Ervaringstocht windturbines voor bewoners toekomstig windpark

Initiatiefnemers organiseren excursie naar windpark Sellen-Haggarten in Steinfurt (Duitsland).
Lees verder

Prikkelarme carnavalsoptocht Wijchen succesvol

Tevreden ouders en blije kinderen op eerste rustige 200 meter van parcours.
Lees verder

Geluidkaart als headline

Steeds meer geluidkaarten komen af. Het Parool opende met de toename van geluidgehinderden Amsterdam op de voorpagina.
Lees verder

Eis 100.000 euro voor lawaai rondom offerslacht schapen

Slachter wil extra geluidruimte omdat offerfeest slechts één keer per jaar plaats vindt.
Lees verder

Nieuwbouwplannen bij negatief gezondheidsklimaat

De gemeente Baarn wil een oplossing vinden in integraal ontwerp met aandacht voor duurzaamheid en gezondheid.
Lees verder