Eerste gelabelde wegdek in de wereld op de A348

Redactie, april 2018

Nederland heeft een nieuwe primeur. Naast elektrische apparaten, woningen en auto’s is er nu ook een label voor wegdekken. Dit eerste gelabelde wegdek zal worden aangelegd op de A348 in de provincie Gelderland. Hoe lang gaat het wegdek mee? Hoe stil is het? Is het wegdek veilig? Hoeveel rolweerstand heeft een auto om eroverheen te rijden? Het wegdeklabel geeft inzicht in deze factoren. Ideaal voor wegbeheerders en politici om gefundeerde keuzes te maken en om aannemers uit te dagen te innoveren. In het buitenland is veel belangstelling voor dit in Nederland ontwikkelde instrument. Onlangs presenteerden de initiatiefnemershet concept op de Working Party on Noise van de Verenigde Naties in Genève. De belangstelling is groot.

Labels zijn een categorisering van eisen en richtlijnen, vaak van A (goed) tot G (abominabel). Doel is om stap voor stap als sector vooruit te komen op het gebied van band en wegdek. Door op de aspecten natte stroefheid, geluid en rolweerstand eerst label D te eisen en realiseren, daarna label C, daarna label B, ... De Provincie Gelderland heeft samen met Strukton Civiel, Universiteit Twente (TRC) en Apollo Vredestein gezamenlijk dit onderwerp opgepakt. Dit initiatief is een vervolg op het project Stil Veilig Wegverkeer.

Geluidlabel

Voor geluid is de volgende indeling aangehouden:

 1. 11 dB(A) op meer reductie dan gemiddeld
 2. 8 tot 11 dB(A) reductie
 3. 5 tot 8 dB(A) reductie
 4. 2 tot 5 dB(A) reductie
 5. 2 dB(A) reductie tot 1 dB(A) extra geluid
 6. 1 tot 4 dB(A) extra geluid
 7. meer dan 4 dB(A) extra geluid

Pilotproject

Op de A348 bij Arnhem is een wegdek gerealiseerd met het label CDBB. Het asfalt is PA8 G+, een geoptimaliseerd ZOAB met maximale steengrootte van 8 mm. Dit wegdek is al behoorlijk stil (C), vergelijkbaar met tweelaags ZOAB), heeft een gemiddelde stroefheid (D), is voornamelijk geoptimaliseerd voor een lange levensduur van minimaal 15 jaar (B) en heeft een aanzienlijk lagere rolweerstand (B) dan het wegdek dat er op dit moment ligt. Dit wegdek is aangelegd in het weekend van 14 en 15 april 2018.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de wegdeklabels waren:

 • ze moeten aansluiten op de reeds bestaande labels voor banden,
 • geschikt zijn voor de huidige en toekomstige voertuigvloot en banden,
 • de essentiële wegdekfuncties omvatten voor zowel nieuwe als bestaande wegen,
 • ruimte bieden voor zinvolle product- en procesinnovaties,
 • Europa-breed maximaal vijf tot tien families van wegoppervlakken beslaan
 • Bronnen: Reef-Infra, CROW