Proeven minischerm en diffractorscherm langs spoor positief

ProRail, april 2018

De toepassing van lage geluidsschermen is weer een stapje dichterbij na twee succesvolle proeven in Hilversum en Susteren. Hier staan innovatieve schermen die niet hoger zijn dan een meter tot anderhalf. In beide gevallen zorgen ze voor een geluidsvermindering van circa 5 dB.

Om geluidsoverlast van het spoor tegen te gaan werkt ProRail aan stillere sporen en stillere treinen. Daar waar wetgeving vereist dat ze geluidmaatregelen moeten treffen, plaatsen we raildempers of schermen langs het spoor. Maar omwonenden zijn daar lang niet altijd blij mee omdat het hun uitzicht kan ontnemen. Daarom onderzoekt ProRail samen met gespecialiseerde bedrijven of het mogelijk is om met lagere geluidsschermen zo veel mogelijk geluid tegen te houden.

Minischermen

In Hilversum heeft ProRail een proefopstelling met zogeheten “minischermen”. Dit zijn lage geluidsschermpjes die heel dicht op het spoor worden geplaatst. Als het gaat om geluidsreductie zijn de resulaten positief. Wel wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid van deze schermen voor wat betreft het dagelijks onderhoud, maar ook als het gaat om veiligheid; denk daarbij bijvoorbeeld aan vluchtroutes in geval van calamiteiten. Er zijn al veel gemeenten die hebben aangegeven dat ze deze in het kader van de geluidsanering de geplande hoge schermen niet zien zitten, zoals bijvoorbeeld in Gouda.

Geluiddiffractor

In het Limburgse Susteren is de afgelopen maanden geëxperimenteerd met een zogeheten geluiddifractor. Dit is een stalen bak van een meter breed met 25 sleuven in oplopende diepte. De gleuven buigen de geluidsgolven af naar boven. Geluidsmetingen wijzen uit dat de diffractor zorgt van een reductie van 5 dB.

Bron: ProRail