VWO-werkstuk over innovatie geluidschermen in de prijzen

Redactie, april 2018

Op 19 april reikte voorzitter Louise Gunning bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te de prijzen van 500 euro uit voor de beste profielwerkstukken in Haarlem en omgeving. De prijs voor het beste VWO-werkstuk was voor het werkstuk ‘De Wobbel, een innovatief geluidscherm tegen zowel hoog- als laagfrequent geluid’ van Marie-Anne de Gier. Daarin zijn vorm en materiaal van schermen via metingen, berekeningen en literatuuronderzoek stevig onder de loep genomen.

Een korte presentatie staat hier.
Het volledige rapport is hier te downloaden.

Overlast laagfrequent geluid neemt toe

Marie-Anne de Gier is vanaf haar vijftiende gegrepen door geluidschermen langs de snelweg: "Ik ben al langere tijd geïnteresseerd in de werking van geluidsschermen. Langs de snelwegen zie je ze in talloze uitvoeringen: met of zonder luifel, in verschillende hoogten, lengten en dikten en van verschillende materialen. Daardoor ben ik mij gaan afvragen: Welk materiaal en welke vorm is nu het meest effectief in het weren van geluid? De bestaande geluidsschermen richten zich op het weren van hoogfrequent geluid. Uit RIVM-onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige geluidswerende maatregelen, zoals zoab-asfalt, geluidsschermen en betere motorisolatie, er onbedoeld voor zorgen dat de geluidsoverlast van snelwegen toeneemt."

Al in 2016 liep Marie-Anne met mede-scholier Bram Janssen rond op de prestigieuze wetenschapswedstrijd in Amerika. Waar hun Amerikaanse collega’s vochten voor studiebeurzen, waren de twee al dolblij dat ze een presentatie mochten houden over hun zelfbedachte geluidswand, een vooronderzoek van het huidige profielwerkstuk. Dat ze uiteindelijk van de tientallen inzendingen de derde prijs pakten in de categorie Environmental Engineering en een eervolle vermelding van de Acoustical Society of America, kwam destijds als een grote verrassing.

Marie-Anne: "Verder zal het probleem van zowel hoog- als laagfrequent geluid toenemen door het groeiend snelwegverkeer. Dit alles tezamen vormde voor mij de aanleiding me in dit onderzoek te focussen op een innovatief geluidsscherm dat ook laagfrequent geluid weert. Ik noem dit scherm ‘de Wobbel’, gelet op zijn vorm. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan de oplossing van een groeiend maatschappelijk probleem en een aanzet te geven tot verder onderzoek naar dit boeiende, maar complexe terrein!"

Metingen en berekeningen aan materiaal en vorm

Voor het onderzoek deed ze diverse tests, onder meer in de dode kamer van de TU Delft en met metingen langs de A4, deed ze berekeningen met GeoMilieu, stelde kritische vragen aan Rijkswaterstaat en bedacht zelf andere vormen die ze nader heeft onderzocht. Marie-Anne nam ook de materialen onder de loep, waarbij ze ontdekte dat het gebruikte houtvezelbeton geen laagfrequent geluid (van de banden op het wegdek) tegenhoudt. Haar uitgebreide onderzoek resulteerde in een geluidscherm (De Wobbel) van twee verschillende materialen (houtvezelbeton én rubber granulaat) én met een effectievere vorm.

Bronnen: Het profielwerkstuk, Haarlems Weekblad, Haarlems Dagblad