GTL2018: Veel oog voor de omgeving en woningbouw

Organisatie GTL, september 2018

De huizenprijzen schieten omhoog en mede daarom staan we in Nederland voor een flinke bouwopgave. Geluidsnormen en -beleid worden door projectontwikkelaars nogal eens al beknellend gezien. Soms terecht, maar er zijn zeker ook oplossingen. Er zijn technische en beleidsmatige ontwikkelingen bij de geluidsbron, maar de ontwikkelaars blijken zelf ook inventief als het om de woningen gaat. Het congres en de vakbeurs Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) heeft komende editie (6 en 7 november in Hoevelaken) een flink aantal actuele lezingen geprogrammeerd hierover.

Maar ook over vertrouwde onderwerpen als de Omgevingswet, jurisprudentie, industrielawaai en de integrale milieu-oplossingen hebben van de organisatie een plek gekregen. De Award voor de Leefomgeving wordt na de positieve reacties van vorig jaar wederom uitgereikt.

Geluidluwe gevels

Robert Goevaers, organisator van het congres: "Dat de geluidhinder sterk afneemt als een woning een geluidluwe zijde heeft, is steeds meer bekend. Gemeenten gaan echter verschillend om met deze geluidluwe zijde. Er zijn verschillende manieren om dat uit te werken. Ook kun je denken aan oplossingen met soundscapes, of aandacht voor geluidszaken specifiek voor woonboten en bij splitsing van woningen. We hebben daarom op dinsdag een heel blok over woningbouw en gebiedsontwikkeling opgenomen."

Innovaties wegverkeer

Als we het schema met lezingen doornemen dan zien we uiteraard wegverkeer ook weer opgenomen. Niet verwonderlijk, want traditioneel wordt bij wegen niet verder gekeken dan stil asfalt ("gaat snel stuk") en geluidschermen ("lelijk"), terwijl nieuwe vormen van innovaties steeds meer in beeld komen: Goevaers: "Recentelijk heeft de GeluidVangRail een prijs gewonnen als beste innovatie voor provinciale wegen. De geluiddiffractor wordt doorontwikkeld, stil asfaltbeleid wordt volwassen, beweegbare bruggen blijken stiller te kunnen en uiteraard zijn er talloze machines en voertuigen waar elektriciteit het ronkende benzinegeluid langzaamaan vervangt. Die laatste zijn bovendien een mooi voorbeeld van integrale milieu-aanpak, omdat de luchtkwaliteit ook flink verbetert."

Gedeputeerde aan het woord

Vaak wordt er gekeken naar gemeenten en de rijksoverheid. Daartussen zit echter nog de provincie als bestuurslaag waar zeker ook kansen liggen voor verbeteringen op het gebied van geluid, lucht en CO2. Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, zal samen met Machiel van der Kuijl (Algemeen directeur logistieke ondernemersvereniging EVO) op 7 november uitleg geven wat de provincie en de vervoerssector hieraan kunnen doen.

Omgevingswet

De kans is groot dat de Aanvullingswet geluid eind oktober in de Tweede Kamer ligt. Op GTL is het ministerie aanwezig om een en ander toe te lichten wat er dan te vertellen is. In het programma is echter ook weer ruimte gemaakt voor een discussie over GPP’s voor provinciale wegen, en over de wijzigingen in de milieuzonering in de Omgevingswet.

De burger en de advocaat

We treffen al die maatregelen voor het belang van de burger. De organisatie heeft ook enkele lezingen geprogrammeerd die de focus leggen op de hinder, en de participatie van de burger. Slimme oplossingen zijn immers handig, maar in je project zit je niet te wachten op een reactie als "ons is niets gevraagd!" Goede participatie met burgers is daarom van essentieel belang, en in de Omgevingswet wordt dat alleen maar meer. Plenair staat er een lezing van landsadvocaat Liesbeth Schippers op het programma hierover.

Award

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering van milieuproblemen effectief is om oplossingen te realiseren. Ook de Omgevingswet is gericht op integrale aanpak en geeft veel beleidsruimte voor het lokale bevoegd gezag. Op de eerste congresdag (6 november) worden daarom wederom de Awards voor de Leefomgeving uitgereikt, door Jacqueline Cramer.

Luchtkwaliteit en Trillingen

Het onderwerp geluid staat beide dagen centraal. Op woensdag 7 november zijn er daarnaast ook lezingen over trillingen en luchtkwaliteit.

Zie ook www.gtlcongres-beurs.nl voor de laatste programma-informatie.