Dieren


Geluidsonderzoek bij Senegal galago's, januari 2014
Kattenverjagers die geluidhinder veroorzaken niet toegestaan, november 2013
Rechter bekijkt overlast Bergeijkse hond, oktober 2013
Rotterdam krijgt blafverbod, juli 2013
Implementatie bescherming bruinvissen tegen geluid, juli 2013
Bronstige zeeleeuw Artis onderwerp van procedure, juli 2013
Luchtbellen en trillingen verminderen geluidsoverlast voor walvissen, mei 2013
Aanpak overlast roeken nabij school, maart 2013
Vogels horen anders: nieuwe methodiek voor bepaling effecten, maart 2013
Poppen van mieren maken geluid, maart 2013
Sprinkhaan tjirpt hoger om boven lawaai uit te komen, december 2012
Kennisleemten onderwatergeluid niet belemmerend voor vergunning, juni 2012
Aanpak meeuwenoverlast Haarlem, mei 2012
Bruinvissen onwijken piekgeluid, december 2011
Piranha's blaffen liever naar elkaar dan te bijten, november 2011
Vijferdwergduikertje kan veel lawaai maken gezien zijn lengte, augustus 2011
Megafoons ingezet tegen vervelende meeuwen binnenstad, augustus 2011
Geen bevrijdingsvuurwerk in Weesp wegens broedende vogels, juni 2011
Onderzoek naar het effect van onderwatergeluid op dieren, april 2011
Akoestische eisen voor ecoducten, april 2011
Aanpak roekenoverlast met lawaai, maart 2011
VPRO besteedt aandacht aan onderwatergeluid, tinnitus, stemmen in het hoofd, maart 2011
Gemeente staakt bemiddeling hanengekraai, november 2010
Garnalen communiceren via geluid, oktober 2010
Uilengeluid, oktober 2010
Politie Groningen druk met spelende egeltjes, augustus 2010
Vrouwtjes herkennen dikke pingu´ns aan roep, augustus 2010
Geluidsoverlast zeeleeuwen in Artis, augustus 2010
Raad van State: Lagere blaftijd honden niet onderbouwd, juli 2010
Rijdende rechter behandelt zaak blaffende hond, april 2010
Geen stress bij melkgeiten door laag overvliegende helikopters, maart 2010
Stadsmerels zingen anders, januari 2010
Zebravinken maken onderscheid tussen wit en wet, januari 2010
Gilze en Rijen pakt ook in 2010 roekenoverlast weer aan, januari 2010
Gemiddelde hond blaft zes keer per uur, september 2009
MER commissie: "effecten heigeluid onderwater onzeker", augustus 2009
Onderwatergeluid in de Noordzee, juli 2009
Egels doen het luidruchtig, juli 2009
Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over hanengekraai, juni 2009
IFAW: "Zeeleven heeft last van maritieme herrie", april 2009
Gemeente Maassluis krijgt ontheffing van LNV vanwege kauwen, april 2009
Inventarisatie knoflookpad met onderwatermicrofoon, april 2009
Krokodillenbaby's kondigen geboorte aan, maart 2009
Literatuurstudie effecten laagvliegen op dieren, december 2008
Heien voor windmolens bedreigt zeedieren, november 2008
Promotie: Bastaardduif met rare koer heeft toch kans op seks, november 2008
'Oceaan te lawaaiig voor walvis', oktober 2008
Voor Nederland nieuwe vleermuissoort ontdekt, september 2008
Emmense olifant 'praat' niet, september 2008
Gilze en Rijen pakt roekenoverlast aan, augustus 2008
Luidruchtige kaketoe moet weg, juni 2008
Onderzoek naar roep van walrussen, maart 2008
Onderzoek naar invloed achtergrondgeluiden op zeezoogdieren, juni 2007
Geluid Offshore Windpark heeft geen effect op zeeleven, mei 2007
Amerikaanse bioloog: "Mensen maken vissen doof", mei 2007
Overlast van hinderlijke dieren kan aangepakt worden , mei 2007
Lawaai in de stad be´nvloedt de zang van vogels, januari 2007
Gemeente Berkelland beschermt roeken ondanks overlast, oktober 2006
Tilburg pakt ganzenoverlast aan, mei 2006
Proef voor verjagen roeken, april 2006
Nesten roeken verwijderd in Brummen, februari 2006
In Leiden geen overlast meer van ganzen, januari 2006
Stampertje wekt baasje, december 2005
Politie neemt honden in beslag, maart 2005
Bescherming van walvissen tegen mariene sonarsystemen, november 2004
Lachduif heeft supersnelle spieren om te koeren, oktober 2004
Gemeente Westerveld verplaatst lawaaiige Roeken ... met ander lawaai, oktober 2004
Koolmezen zingen boven verkeersherrie uit, augustus 2003
Zeehonden vluchten niet voor bouwlawaai, februari 2003
Wijziging varkensbesluit houdt rekening met geluidsniveau, december 2002
Geen ontheffing voor bestrijden geluidsoverlast roeken, augustus 2001