Industrie


Deelonderwerpen industrie:

algemeen
crossterreinen
emplacementen
windturbines
activiteitenbesluit

Industrie algemeen

VVD pleit voor permanent geluidssysteem strand, december 2014
Ontwikkeling Cruquius-gebied Amsterdam via Crisiswet, november 2014
Ruimere geluidcontouren Haven Amsterdam, september 2014
GroenLinks Zeist wil dat knalkanon stopt, september 2014
Gemeenteraad Utrecht stemt tegen windmolens Lage Weide, maart 2014
Provinciaal inpassingsplan voor veruimde geluidzone, nov 2013
Verankering geluidruimte in bestemmingsplannen, nov 2013
CDA Borsele blijft zich inzetten voor legaal gebruik van anti-hagelkanonnnen, oktober 2013
Nieuw stiller anti-hagelkanon, september 2013
SP pleit voor concentratie vervuilende industrie op Tweede Maasvlakte, juli 2013
Geluidsmetingen en bewonerslogboeken in wijk De Heege in Coevorden, juni 2013
Resultaten onderzoek geluidsoverlast Antwerpse haven bekend, mei 2013
Minder geluidsklachten, meer stankklachten Rijnmond, maart 2013
Algemene milieuregels van toepassing op meer bedrijven, februari 2013
Geluidsreductieplan industrieterrein Alphen en Rijnwoude, februari 2013
TT-Hotel versus gemeente en TT-Institute, februari 2013
Raad van State: BARIM uitgangspunt ipv oude Wm-voorschriften, januari 2013
SP Zuid-Holland vraagt opheldering over Overslag Terminal Alphen, januari 2013
Afwijking VNG richtlijn onvoldoende gemotiveerd, januari 2013
Handleiding bepaling beste beschikbare technieken, januari 2013
Raad van State: tweede meetlocatie Circuit Zandvoort niet nodig, december 2012
Geluidreductieplan biedt ruimte op industrieterreinen, november 2012
Onzorgvuldig en ondeugdelijk gemotiveerd besluit Midden-Drenthe, november 2012
Vergunning tankstation vernietigd vanwege geluid, november 2012
Raad van State: blafpercentage correct vastgesteld, oktober 2012
Mediation bij conflict scheepswerf en bewoner uit de buurt, oktober 2012
Bestemmingsplan landelijk gebied Lelystad deels vernietigd, september 2012
Besluit wijziging geluidsnormen dierenpension vernietigd, september 2012
Raad van State vernietigt onderdeel milieuvergunning NAM, september 2012
Dwangsommen in Ridderkerk vanwege draaiende motoren, augustus 2012
Besluit gemeente Midden-Delfland nieuwbouw bij tuinbedrijf onzorgvuldig, juni 2012
Pre-inspraak op voortontwerp bestemmingspland Lage Weide Utrecht, mei 2012
Kamer van Koophandel heeft WABO onder de loep gelegd, maart 2012
Havenbedrijf Rotterdam verzoekt kapiteins geluidsoverlast te beperken, december 2011
Raad van State: Zonebeheerplan niet doorslaggevend voor vergunning, december 2011
Rijdende rechter kan conflict geluidshinder niet beslechten, november 2011
Containerterminal Alpherium 72 keer in de fout, november 2011
Fruitteler krijgt hoge boete vanwege gebruik hagelkanon, oktober 2011
Artikel Staatscourant: "Stuur niet op geluidsgrenzen maar op geluidsoverlast", juli 2011
Stap 3 besluit stad en milieu getoetst door Raad van State, juni 2011
Geluidzones – hoe krijgen we het slot er af? , april 2011
Vamil investeringen ook in 2011 fiscaal voordelig, maart 2011
Raad van State stelt lagere hogere waarde vast bij Bavaria, februari 2011
Voor 6 uur werkende betonfabriek: gemeente krijgt gelijk, februari 2011
FloraHolland Aalsmeer neemt geluidsscherm in gebruik, februari 2011
Minder lawaaiklachten Rijnmond in 2010, februari 2011
Convenant geluidruimte Waal- en Eemhaven, januari 2011
Raad van State vernietigt stap 3-besluit Stad en Milieu, januari 2011
Beroep tegen milieuvergunning kennel ongegrond, december 2010
Gemeente Woensdrecht gaat geluid van Antwerpse haven meten, december 2010
Anti-hagelkanon is inrichting, gebruik niet onthefbaar via APV, oktober 2010
Raad van Sate past Crisis en Herstelwet toe, september 2010
Gemeente moet meer meten aan hondenpension dan alleen piekniveau, september 2010
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven maakt woningbouw mogelijk, mei 2010
Raad van State: Dwangsom bierbrouwerij in strijd met beleid, mei 2010
Delfzijl verruimt geluidszone industrielawaai, april 2010
Commissie MER vernietigend over keuze nieuwe locatie TNO, maart 2010
Twee gemeenten dienen zienswijzen in tegen AFC West-Brabant, maart 2010
Déjà vu: Bestuurders weer warm voor antigeluid, maart 2010
RvS: Binnenwaarde bij milieuvergunning toetsen aan totale geluid weg, februari 2010
Zaaizaad Coöperatie voldoet aan voorschriften, november 2009
Gemeente Stein subsidieert kogelvangers met geluidskappen, augustus 2009
Onderzoek geluidhinder Oostvoorne levert weinig op, juli 2009
Industrieterreinen worden kleiner door Raad van State uitspraken, juni 2009
Tweede Kamer wil meer coulance voor spelende kinderen, juni 2009
Ontwerp zonebeheerplan voor industriegebied Dordrecht, april 2009
Provincie geeft dwangsom aan Koudasfalt in Gouda, april 2009
Gemeente Coevorden heft last onder dwangsom voor EVI op, november 2008
Gemeente Coevorden vraagt second opion vuilverbranding, oktober 2008
Ultimatum gemeente Coevorden voor vuilverbranding, september 2008
Stank- en geluidsoverlast door stroomstoringen, september 2008
'Fluitketelgeluid' leidt tot klachten, augustus 2008
Publicatie "Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie" nu ook in het Engels, augustus 2008
Milieukoek vooraf verdeeld op bedrijventerrein Duiven, mei 2008
Raad van State: lagere grenswaarden voor bescherming van het milieu in redelijkheid nodig, mei 2008
Raad van State vernietigt milieuvergunning Slurink-Zwaans (Dordrecht, mei 2008
Metingen aan geluidsoverdracht Maasvlakte naar Oostvoorne, maart 2008
Raad van State vernietigt besluit revisievergunning recyclingbedrijf, maart 2008
Ontwerp Beleidsregel zonebeheerssysteem Vlissingen-Oost, maart 2008
Meer klachten geluidsoverlast Rijnmond, februari 2008
De Schelde neemt geen maatregelen, november 2007n
Gemeente mag geen carillon op stadhuis ophangen, september 2007
Er kan geen lawaaimaker meer bij in Alphen aan den Rijn, september 2007
Ook modelvliegtuigjes moeten stiller worden, september 2007
Project Geluid in Beeld van start in Rijnmond, juni 2007
Dwangsom voor kleiduivenschietvereniging, juni 2007
Provincie Drenthe draagt financieel bij aan geluidmaatregelen betoncentrale, april 2007
Problemen binnen oude geluidszone in Borculo, januari 2007
EVO klaagt over lappendeken gemeentelijke maatregelen, november 2006
Van Geel voorstander van geluidseisen in lokale verordening, november 2006
Dwangsom transportbedrijf Geldrop, november 2006
Minder lawaai bedrijventerreinen in Overijssel, augustus 2006
Klachten leiden tot staking werkzaamheden, juni 2006
Centrales voor stadsverwarming voortaan ook op niet gezoneerde bedrijventerreinen, april 2006
Ontwerpbesluit efficiënter gebruik geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen, april 2006
Ambtenaren hebben veel last van industrielawaai, april 2006
Raad van State: "Milieudienst onzorgvuldig bij vergunning emplacement Leiden", maart 2006
Provincie Utrecht verleende terecht vergunning aan composteerbedrijf, maart 2006
Na dreiging met dwangsom richting oplossing overlast kaasfabriek, maart 2006
Geluidsregels gezoneerde industrieterreinen aangepast, maart 2006
Raad van State bevestigt intrekking milieuvergunning pluimveebedrijf, februari 2006
Utrecht wint prijs met "flitsvergunning", december 2005
Alternatieven voor woonarken bij stadion Zwolle, december 2005
Woonboten moeten verplaatst voor nieuw voetbalstadion Zwolle, november 2005
Milieufederatie in beroep tegen lawaaioverlast schietbaan, juni 2005
Procedure milieuvergunning Corus IJmond gestart, juni 2005
Provincie trekt milieuvergunning in, mei 2005
Knelpunten wonen werken en milieu IJmond, mei 2005
Verschil tussen piek en equivalent nog steeds lastig, mei 2005
Apeldoorn: "extra aandacht geluidsoverlast supermarkten", mei 2005
Tweede vernietiging vergunning Fibroned door Raad van State, april 2005
Gedoogbesluit voor transformatorstation, maart 2005
Zuivelfabriek krijgt dwangsom, maart 2005
Verruiming geluidszone industrieterrein Vlissingen-Oost, november 2004
Geluidsbeleid voor industrieterrein Moerdijk, november 2004
Geluidsproblematiek Zeehavengebied Dordrecht, november 2004
Emissie van bedrijven wordt openbaar, oktober 2004
Zwolle: geen woningbouw maar geluidsruimte voor industrie, september 2004
Mogelijke aanpassing geluidszone industrieterrein Vlissingen-oost, september 2004
Hoge dwangsom van Provincie Overijssel wegens overtreding milieuvergunning, maart 2004, maart 2004
Nieuwegein legt supermarkt Lidl dwangsom op, maart 2004, maart 2004
Haarlem handhaaft overtredingen met meer dan 10 dB, maart 2004
Overijssel: benutten van kennis over geluid, januari 2004
Doorn stelt nadere eisen AMvB inrichtingen, januari 2004
Vergunning TT-Circuit aangepast na uitspraak Raad van State, januari 2004
Leusden pakt overlast automobielbedrijf aan, november 2003
Raad van State vernietigt besluit aanleg Westerschelde Container Terminal, augustus 2003
Raad van State: geen woningbouw Houthavens Amsterdam, augustus 2003
Gedeputeerde Staten Overijssel dreigt milieuvergunning in te trekken, maart 2003
Gemeente Utrecht sluit Sloopbedrijf, maart 2003
Zaanstad: herontwikkeling Hembrugterrein onderzocht, maart 2003
Met sanering Woensdrecht aanpak industrielawaai Brabant afgerond, maart 2003
Schietvereniging mag uitbreiden, maart 2003
Carillon Dordrecht krijgt milieuvergunning, februari 2003
Milieuvergunning bedrijf belemmert bouw appartement, januari 2003
Dwangsommen voor asfaltcentral, december 2002
Geen milieuvergunning mogelijk voor dierenopvang  Heerenveen, oktober 2002
Eén geluidszone voor de Boekelermeer, juni 2002
Milieueffectrapportage biomassacentrale Amersfoort, mei 2002
Vergunning aan Grolsch zorgvuldig verleend, april 2002
Voorlopig geen mobiele bioscoop in stadscentrum Nieuwegein, april 2002
Kabinetsstandpunt over mainportontwikkeling Rotterdam, januari 2002
Groei en geluidsnormen bepalend voor timing aanleg Maasvlakte 2, juni 2001
Den Haag wil bestuurlijke boetes voor geluidovertredingen, februari 2001
Mainport Rotterdam: richtlijnen MER vastgesteld, januari 2001

Emplacementen
Uitgeest wil geen opstelterrein treinen, oktober 2014
Dynamisch GeluidModel emplacementen, oktober 2014
Extra geluidschermen spoor milieuvergunning Tata Steel, september 2014
Raad van State: Melding extra rangeerbewegingen is niet voldoende, september 2013
Verbod op nachtelijk rangeren en overstand met draaiende motor, maart 2013
Proef "Wiel Rail Conditionering" voor reductie booggeluid, september 2012
Verlenging en verlegging sporen emplacement in Venlo, maart 2011
ProRail wint procedure laagfrequent geluid Stadler treinen, september 2010
Raad van State: Geen deugdelijke motivering laagfrequent geluid emplacement, februari 2010
Raad van State: ProRail moet rangeergegevens bijhouden, december 2009
Akoestisch rapport kan deel uitmaken van milieuvergunning (emplacement), augustus 2009
Circulaire piekgeluid emplacementen naar de prullenbak?, augustus 2008
Raad van State uitspraken emplacement Nijmegen, juli 2005
Sanering emplacement Amersfoort, februari 2005
Raad van State vernietigd besluit milieuvergunning emplacement Haarlem, december 2004
Kamervragen over geluid emplacementen, april 2004
Geluidsscherm tegen overlast metro Amsterdam, maart 2004, maart 2004
Doorbraak aanpak geluid spooremplacementen, februari 2004
Wellicht minder geluidsschermen bij emplacement Amersfoort, november 2003
Stille locomotieven voor rangeerterreinen, november 2003
Gedoogtoestemming voor ombouw spoorwegemplacement Nijmegen, december 2002

Windturbines
Subsidie voor woningisolatie tegen windturbinegeluid, september 2014
Windturbines Duitse Wilstedt veroorzaken geen "lawaai", juli 2014
Rijk beperkt omvang windpark Veenkolonien, februari 2014
Vlaamse parlementaire vragen over windturbines, februari 2014
Geen extra gezondheidsschade LFgeluid windturbines, december 2013
Gemeente Houten wil misverstanden windmolens wegnemen, december 2013
Hoge eisen aan plan windmolens Utrecht, december 2013
Utrecht stelt eisen aan windmolens, november 2013
B&W Alblasserdam: windturbines niet wenselijk, november 2013
Eneco en gemeente Houten leggen windturbine tijdelijke stil wegens geluid, oktober 2013
Meeprofiteren vermindert weerstand windmolens, oktober 2013
Gezondheidsraad Belgie: Geluidshinder windmolens is subjectief, oktober 2013
Geen grote windmolens meer in Overijssel, oktober 2013
Kamervragen over structuurvisie windenergie, juli 2013
Deense norm voor Utrechtse windturbines, juli 2013
Aanbevelingen voor sociaal aanvaardbare ontwikkeling windturbines, juni 2013
Rechtbank Alkmaar: "Draaien windturbine 's nachts verbieden", april 2013
Nieuw type stadswindmolen met lage geluidproductie, januari 2013
Nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Vlaanderen, april 2012
Raad van State: Windturbinepark bij Urk mag er komen, maart 2012
Bewoners op grote afstand windturbine niet ontvankelijk bij beroep, februari 2012
Vlaanderen: nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines, februari 2012
Windmolenpark in zee gunstig voor fauna, september 2011
Onderzoek naar kosten geluidssanering woningen bij windturbines, juli 2011
Geluid windturbines grootste ergernis, mei 2011
Huizinga wil nieuwe norm geluid windmolens snel invoeren, oktober 2010
Provincie geeft toestemming windmolens Etten-Leur, augustus 2010
Hoe ziet geluid van windmolens eruit?, juli 2010
Raad van State over impulsgeluid van windturbines, juni 2010
Positief toetsingsadvies voor MER Windpark Noordoostpolder, mei 2010
Kabinet wil naar uniforme regels voor geluid windmolens, mei 2010
Windturbines een deel van de nacht stilgelegd, april 2010
Uniforme regels voor geluid windturbines, januari 2010
Motie Tweede Kamer: Introduceer Lnight als norm voor windturbines, januari 2010
Windmolens langs het spoor, oktober 2009
Gemeente Urk luidt noodklok over verruiming geluidsnormen windpark, oktober 2009
Zaagtanden zorgen voor stillere windmolens, oktober 2009
Eenvoudiger regelgeving voor meer windturbines, augustus 2009
Windturbines veroorzaken meer hinder dan verwacht, juli 2008
Aangepaste regelgeving voor windturbines in Lden, juli 2008
Borstel aan rotorblad reduceert geluid van windturbines, februari 2007
Wakker liggen van windturbines, juni 2006
Onderwatergeluid van windmolenparken, oktober 2005
Mogelijkheden windturbines én vliegstrip regio Venlo, augustus 2005
Van Geel wil Wgh aanpassen voor meer windenergie, januari 2005
Novem: Stad en Milieu geeft meer mogelijkheden windenergie op land, december 2004
Wijziging geluidscontour windturbines Dongeradeel, november 2004
Case Study: geluidsmetingen aan windmolens (PDF), oktober 2004 (advertentie)
Staatssecretaris VROM over metingen hoge windturbines, september 2004
Windenergie locaties in digitaal Streekplan Utrecht, februari 2004
Sirocco project test stillere windturbine, februari 2004
Plannen windmolens Emmerich  verontrust bewoners Bergh, mei 2003
's Hertogenbosch: Windturbine op een plaats met veel geluid, maart 2003
Subsidie voor kleinschalige windturbine, januari 2003
Universiteit Groningen: Prognose van geluidsoverlast windmolens te laag, januari 2003
Novem: Windturbines geven geen impulsgeluid, juli 2002
Geluidshinder windmolens wordt te laag ingeschat, maart 2002

Crossterreinen

Politieke rel Zandvoort dreigt na overschrijding geluidnorm racecircuit, december 2014
Uitbreiding motorcrossterrein Utrecht geeft volle geluidzone, augustus 2014
E-crossen milieuvriendelijk en stil, januari 2013
Geluidshinder Circuit Zandvoort: Niemand blij met maatregelen, april 2011
Provincie Flevoland gaat geluid crosscircuits handhaven, maart 2011
Ingezonden brief: Maskering van tonaal geluid bij crossterrein, oktober 2010
Voorlopig geen milieuvergunning voor Cuijkse Cross Club, september 2010
Vier mogelijke locaties circuit in Noord-Limburg, augustus 2010
Reacties op wetswijziging Race-circuits (incl. kamerbehandeling), oktober 2009
Wetswijziging voorkomt verplaatsing circuit Zandvoort, november 2008
TT Assen schrapt 14 evenementen, april 2008
Dwangsom voor TT-circuit door geluidsovertredingen, maart 2008
Dwangsommen TT-circuit, januari 2008
Provincie onderzoekt verplaatsing circuit Zandvoort, januari 2008
Voorzitter TT: "Lmax limiet is niet inpasbaar", december 2007
Overschrijding piekgeluidsnormen Champ Car evenement, november 2007
Raad van State: "Gemeente treedt terecht niet op bij handhavingsverzoek motorcrossterrein", mei 2007
Circuit Zandvoort krijgt geen uitbreiding van ontheffingsdagen, maart 2007
Geen vergunning voor crossbaan Rucphen, maart 2007
Circuit Zandvoort: Tonaal of niet tonaal, that's the question, november 2006
Geen vergunning voor motorsportterrein Emmen, oktober 2006
Raad van State niet akkoord met extra races op Circuit Zandvoort, juli 2004
Historische Zandvoort Tropy weert lawaaiige voertuigen, juni 2003
Geluidsoverlast blijft bij Circuit Park Zandvoort, februari 2002
TT Circuit Assen schrapt formule 3000 vanwege milieuvergunning, september 2000