jaargang 1, nr 7, december 2000

Column

Groeten uit Rottumeroor

Algemeen

Verslag Congres Geluid en Trillingen in Nederland

De stichting Innonoise en de Geluid en Trillingen Innovatieprijs
Gilles Janssen

Luchtvaart

Zaanstad meet geluid Schiphol met Luistervink

VVD: opgelegde boetes aan Schiphol zijn buitensporig hoog

Fors meer klachten vliegbasis Geilenkirchen

Wegverkeer

VROM heeft meer budget voor geluidswallen

Kilometerheffing mogelijk met slimme boordcomputer

Spoor

Alterra: IJzeren Rijn ramp voor Meinweg

Industrielawaai

Verzet tegen geluidsschermen emplacement Haarlem

Arbo

CBS: 600.000 mensen werken in schadelijk geluid

Detailhandel

NOVEM: Fluistertrailer laadt en lost in stilte

Zaalakoestiek

Vlaggen voor verbetering akoestiek

Beleid

NSG: "Europees geluidsbeleid nog verre van volwaardig"

Jurisprudentie

Raad van State: afwijzing schorsingsverzoek Milieudefensie voor uitbreiding Schiphol

Wetgeving

Bouwbesluit wordt gemakkelijker te gebruiken

...home