De redactie van Geluidnieuws is uitgebreid met een columnist. Deze is zo enthousiast over de benoeming dat u getrakteerd wordt op een dubbele column. Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.net 

 

Oktober groeten uit Rottumeroor

Meer nog dan aan het vallen van de blaadjes, het waaien van de winden en het kletteren van de overvloedige regen herken ik het uitbreken van de herfst aan het monotone gedreun van de bladblowers. Bij tientallen komen ze op zaterdagmorgen uit hun garages en schuurtjes, waar ze in stilte hun zomerslaap hebben geslapen, om nu met een triomfantelijk gebrul de wisseling der seizoenen te verwelkomen. Brachten de huisvaders tot voor kort hun weekend vooral door met het nagenoeg geruisloos duwen van de winkelwagentjes en het prepareren van de barbecue, nu krijgt het macho-ego een niet mis te verstane opkikker: met het nieuwste model bladblower uit de nabije doe-markt kan iedere pantoffelheld zich een Rambo IV wanen. De vormgevers hebben niets aan het toeval overgelaten: de vergelijking dringt zich op met viriele zaken als een anti-tankwapen, een motorkettingzaag of een fallus. Maar de Europese Commissie heeft kennelijk bij de vaststelling van de maximale geluidproductie voor notoire herriemakers als motormaaiers en buitenboordmotoren deze demonische apparaten over het hoofd gezien. De consequentie is dat niet alleen de gereïncarneerde Rambo na een halfuurtje blowen een aanzienlijke tijdelijke drempelverschuiving oploopt (tenzij hij natuurlijk zijn gehoor beschermt met een oorkap maar welke stoere man wil er door de buurvrouw gezien worden als hij oorkappen draagt?), maar ook dat de vredige zaterdagmorgen drie maanden lang in stukken gescheurd wordt door een kabaal dat in essentie overbodig is. Wat is er mis met de aloude bladhark of met de fraaie straatbezem, het vervoermiddel van heksen uit aloude sprookjes? En bovendien: wat is er mis met gevallen blaadjes op de grond? Waar zouden gevallen blaadjes anders moeten liggen? Eén van de fijnste seizoensgebonden bezigheden was toch om zwaaiend met je nieuwe kaplaarzen door zo'n stapel blad te rennen en de boel zo stevig op te warrelen dat de herfst wel opnieuw begonnen leek. Een geruisloos voorbeeld van de bekende kicks voor niks!

Maar nee, wij moeten ons postzegelgrote tuintje en het straatje voor ons burgermanshuisje schoonhouden met behulp van een hoeveelheid lawaai die genoeg is om ons naar Curaçao te vliegen. Zou het zo moeilijk zijn om een enigszins geruisloze bladblazer te maken ? Dat moet de nieuwe Stichting Innonoise wel een prijsje waard zijn!

© 2000 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

 

November groeten uit Rottumeroor

De luchthaven Schiphol moet van Tineke Netelenbos 5 miljoen gulden boete betalen omdat een paar weken voor het verstrijken van het akoestisch relevante jaar de contouren "volgevlogen" bleken te zijn en Schiphol daarin geen aanleiding zag om het luchtverkeer een paar weken "stil" te leggen. Na jaren van gedogen, rekken, interpreteren, banen draaien en zwalken tussen hoop (dat je het aantal vluchten zou kunnen uitbreiden en tegelijk het milieu verbeteren) en vrees (dat we met Kerstmis niet meer naar onze familie in Nieuw-Zeeland konden omdat Schiphol dan dicht zou zijn) is Tineke aan het handhaven geslagen. Maar het handhaven heeft bij Schiphol een nieuwe invulling gekregen: de wet overtreden mág als je er maar voor betaalt. Dat is een mogelijkheid die de milieuwetgeving in het algemeen niet biedt en ook niet zou moeten bieden. Het principe "de vervuiler betaalt" was nooit bedoeld om de vervuiler daarmee de mogelijkheid te bieden de vervuiling voort te zetten. Op deze manier krijgt het begrip Kosten-eenheid toch nog de betekenis die vele onwetenden er altijd al aan gaven: het bedrag dat betaald moet worden vanwege lawaai. Door Schiphol en de VVD-fractie wordt nu aangevoerd dat er een astronomisch bedrag primair wordt uitgegeven aan het welbevinden van de koeien. De overschrijding van de contour vindt immers plaats op een gedeelte van de zonegrens waar nauwelijks woningen staan. En die overschrijding van het jaargemiddelde bedraagt op jaarbasis maar enkele tienden van Kosteneenheden, ofwel enkele centiBellen, conservatief geschat 5 cB. We kunnen nu dus een eenduidige relatie vaststellen tussen de te betalen boete en de overschrijding en die komt uit in de orde van 10 millioen gulden per deciBel, let wel ongeacht het aantal getroffen woningen of aantal gehinderden. Als we ervan uit mogen gaan dat hier door Tineke een precedent geschapen is dan heeft zij haar collega Zalm daarmee wel een aardige meevaller in het vooruitzicht gesteld! Bewoners langs rijkswegen en spoorwegen, buren van discotheken en asocialen, er wacht u een schone taak in het belang van de BV Nederland. Elke overschrijding van de wettelijke geluidgrenswaarden wordt beboet met 10 miljoen per dB, uit te betalen aan de Staat der Nederlanden. Hiermee moet niet alleen het financieringstekort, maar ook de staatsschuld binnen korte tijd tot een grijs maar luidruchtig verleden gaan behoren. Want dát is natuurlijk nog een open vraag in de discussie rond Schiphol: wat gaat Tineke eigenlijk met die 5 miljoen gulden doen? Mooi zou zijn als ze het zou gebruiken voor beperking van de geluidhinder die er de oorzaak van was dat ze deze boete kon heffen. Maar dat is een onderschatting van het economisch inzicht van dit tweede paarse kabinet: men zal toch niet zo dom zijn om de kip te slachten die de gouden eieren legt? Nee, dat geld moet gebruikt worden om de geluidoverschrijdingen op te voeren: wegen aanleggen, zweefbanen en spoorlijnen bouwen, industrieterreinen aanleggen, rijstpapier als woningscheidende wand invoeren, maar vooral ook de vijfde baan en de zesde en als het even kan ook nog een zevende op Schiphol. Nederland distributieland, Mainport Moneyport. De inkomstenbelasting wordt afgeschaft en de wegenbelasting ook, benzine wordt van rijkswege gratis verstrekt. De boete voor Schiphol kan zo het begin zijn van een florerende toekomst, waar we allemaal profijt van hebben. En zo had u het nog niet bekeken, toch ?

© 2000 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor

home...