Online magazine over geluid

Welkom op onze website!

Geluidnieuws is het online magazine over geluid. Geluidnieuws wordt gelezen door vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie, vacatures en evenementen in het vakgebied. Wilt u deze ook ontvangen? Op deze homepage kunt u zich aanmelden. In ons archief vindt u al onze artikelen tot en

Call for Papers congres GTL 2021

Nadat in 2020 wegens COVID-19 het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit helaas niet kon doorgaan, wordt op 9 en 10 november 2021 in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. De Call for Papers is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met

Antwoord op Kamervragen hinder Schiphol en treinen

Op 17 februari beantwoordden minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de kamervragen van het CDA over de geluidsoverlast bij Schiphol, en de landelijke overlast van treinen. Eén van de vragen ging over hoeveel klachten er voor dit geluid waren in verhouding met de hoeveelheid verkeer. Het ministerie beantwoordde dit met de volgende grafieken Luchtvaart

Zwaar verkeer-geluiddiffractor nog niet naar wens

De proef met het geluidsdempende systeem WhisStone ZV, beter bekend als de Zwaar-verkeer geluiddiffractor, langs de provinciale weg N223 in De Lier heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd. De betonnen constructie ligt sinds december 2018 over 200 tot 300 meter langs de Burgemeester Van Doornlaan (N223) bij De Lier. Er liggen twee soorten geluiddiffractor: de ‘gewone’ WhisStone

Start inspraak nieuw geluidstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) de minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Burgermeetnet geluid en lucht Eindhoven Airport

Samen Meten Meierijstad vraagt zich af hoe vies de lucht in Meierijstad is en of er een verband is tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof. Hierop hopen ze antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. Piet van Schijndel ziet vele

Overzicht ‘winterse’ jurisprudentie februari 2021

Auteur: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten In de periode van 27 januari tot en met 17 februari 2021 zijn er weinig geluidrelevante uitspraken gedaan door de ABRvS. Deze keer beperkt het overzicht zich daarom tot slechts één uitspraak, die gezien de recente winterse weeromstandigheden wel toepasselijk is. Ruimtelijke ordening Parkeren ijsbaan Lochem: ABRvS 17 februari 2021,

Het Geluid van de verkiezingen

Lelystad Airport, Schiphol, emissieloos vervoer en windmolens: dit zijn de meest voorkomende thema’s die op gebied van geluid steeds terug komen in verschillende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar ook geluid van hangjeugd, treinen, stimuleren van thuiswerken en ‘ingewikkelde geluidregels’ komen aan bod. De redactie van Geluidnieuws heeft van de huidige grote

Nieuwe afspraken emissievrije stadslogistiek

Om ervoor te zorgen dat vrachtwagens en bedrijfsbusjes geen uitlaatgassen meer uitstoten in de stad en de bevoorrading schoon en stil te maken, tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven op 9 februari de uitvoeringsagenda stadlogistiek. Om de vervoerders en ondernemers ook goed hun werk te kunnen laten doen, maakten ze verschillende

Dronten gaat mogelijk permanent windmolens meten

In Dronten is er de afgelopen maanden van veel kanten gewezen op mogelijke nadelige invloeden van windparken. Vandaar dat de gemeente misschien van plan is het geluid continu te gaan meten. Over de extra hinder die laagfrequent geluid van windturbines zou geven, is in heel Nederland discussie. „Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent

Lagere boete onnodig verkeersgeluid

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. De boete voor het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig gaat hierdoor van 390 euro naar 240 euro. Over het algemeen gaat het onnodig geluid over het claxonneren, waarbij het niet gaat om één keer

Motor maakt lawaai in stiltegebieden Nederland

Bij een verkiezing van NEFOM hebben het Noordhollands Duinreservaat ter hoogte van Egmond en Bergen en het stiltegebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland een eervolle vermelding gekregen in de verkiezing van het ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’. Het stiltegebied Vlist in de Krimpenerwaard is de ‘winnaar’ want daar wordt de meeste herrie gemaakt. Verkiezing In Nederland heeft de

Meting windpark N33: veel laagfrequent geluid

“Bij een aantal zuidelijke windmolens van Windpark N33 is onverwacht veel laagfrequent geluid gemeten”, schrijven de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt in een persbericht. Het gaat om de vier molens ter hoogte van Ommelanderwijk. Het hele windpark bevat ca. 35 molens. Volgens de gemeenten hebben de bouwers gezegd, nadat ze op de hoogte zijn gesteld,

Investering voor ramen met actieve noise cancellation

DeNoize, een Delftse startup die zich richt op het terugbrengen van geluidsoverlast in binnenruimten, ontvangt een investering van € 200.000 van investeringsfonds UNIIQ.  Met deze investering kan het bedrijf haar geluidswerende ruiten verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de technische validatie. Er is geluidsoverlast binnen steden vanwege onder andere vlieg- en autoverkeer. Bestaande

Overzicht jurisprudentie januari 2021

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 december 2020 tot en met 20 januari 2021 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over onder meer windturbines, ‘bestaande rechten’, stiltegebieden en geluidverdeelplannen. Wet geluidhinder Geluidruimteverdeling Zwijndrecht: ABRvS 13 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:66 Het

Zorgen om uitbreiding oefengebied militaire vliegtuigen

De uitbreiding van het Noorden als oefengebied van jachtvliegtuigen, baart de groene organisaties in Drenthe, Groningen en Friesland zorgen. Defensie geeft in een luchtruimherziening aan dat het oefengebied in Noord-Nederland groter wordt. Tegenover RTV Drenthe geeft Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe aan dat hij met zijn Groningse en Friese collega’s kritisch gaat kijken naar de