Online magazine over geluid

Enquete forum over geluid

Er gaan stemmen op over het opstarten van een forum gekoppeld aan geluidnieuws magazine. Voor we dit handen en voeten gaan geven horen we graag hoe onze lezers hierover denken. Dus geef jouw mening en stem! Klik op de afbeelding hiernaast om naar de enquete te gaan.

Welkom op onze website!

Geluidnieuws is het online magazine over geluid. Geluidnieuws wordt gelezen door vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie, vacatures en evenementen in het vakgebied. Wilt u deze ook ontvangen? Op deze homepage kunt u zich aanmelden. In ons archief vindt u al onze artikelen tot en

Overzicht jurisprudentie oktober 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 23 september tot en met 28 oktober 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Activiteitenbesluit Ondergrondse afvalcontainer Amsterdam: ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2557 Er wordt regelmatig geprocedeerd over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Veelal

Geluid op zee in beeld via brede samenwerking

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar onderwatergeluid; een relatief nieuw onderwerp binnen het mariene milieu. In het internationale project JOMOPANS, waarin gekeken wordt naar de impact van geluid op zee, is in kaart gebracht hoeveel omgevingsgeluid er eigenlijk onderwater is op de Noordzee. Zeedieren, zoals zeehonden, bruinvissen en kabeljauw, zijn voor hun voedselvoorziening en onderlinge communicatie afhankelijk

“RWS moet verkeersintensiteiten verbeteren”

In het vorig jaar gepubliceerde Nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen over 2017 bleef de geluidsemissie bij Ridderkerk in 2017 onder de geluidplafonds. Dat zou komen door verkeerde verkeersintensiteiten. RWS weigert een herberekening uit te voeren. Dat het geluid onder het plafond bleef, vond men in Ridderkerk niet realistisch. De Combinatie Ridderker schrijft dat uit onderzoek van het

Kritiek op participatie RTH Airport

De bewonersvereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airpot is benaderd om deel te nemen aan het participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en is daar best kritisch over. CEO Ron Louwerse van RTH Airport: “We willen dit proces naar een nieuw Luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Kralingers ontwerpen zelf stille groene wijk

Rotterdam heeft een grote woningbouwopgave. Er moeten bijvoorbeeld duizenden huizen komen rond De Esch, maar de verkeersoverlast is daar groot. Bewoners vrezen bovendien verslechtering door de nieuwe brug. Zij hebben nu gerenommeerde stadsontwerpers plannen laten maken voor een betere, groenere wijk. Inwoners in en om De Esch vrezen de gevolgen van nóg meer verkeer in

Klinkende Luchtvaartnota vastgesteld

Als de luchtvaart na de coronacrisis weer gaat groeien, dan wil minister Van Nieuwenhuizen daar ruimte voor geven, blijkt uit de Luchtvaartnota 2020-2050, waarmee het kabinet vrijdag instemde. Uitgangspunt hierbij is dat de luchtvaart de groei moet ‘verdienen’. En dit terwijl de weerstand tegen groei van de luchtvaart groeit onder de bevolking en de door

Smeerpotten tegen piepende treinen Deventer

Bij Deventer maakt het spoor een bocht van een spoorbrug naar het station. Treinen die door zo’n bocht rijden veroorzaken regelmatig een typisch piepgeluid. Dat is hier ook het geval, maar ProRail pakt de overlast vanaf deze week aan met behulp van smeerinstallaties. Met smeerpotten langs het spoor wordt een biologisch afbreekbaar smeermiddel op het

Jurisprudentie augustus en september 2020

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die van 22 juli tot en met 16 september 2020 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Ruimtelijke ordening Evenementenhal Oisterwijk: ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1832 Het college van Oisterwijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren

Na charme-offensief verplaatsing hangjeugd Deventer

Strengere controles op overlast van hangjeugd, alcoholisten en drugsdealers op het ene plein zorgen voor een waterbedeffect richting een nieuwe hangplek. ,,Het is een maatschappelijk probleem dat je nooit helemaal zult uitroeien.” Dat concludeert Jurgen Vossenberg, voorzitter van de ondernemersvereniging van winkelcentrum Het Boreel, in Tubantia. Hij zag de afgelopen weken de overlast op het

NSG richtlijn voor ‘Aso-wet’ burenlawaai

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft een richtlijn voor gemeenten voorgesteld om burenlawaai tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel de ‘Aso-wet’ genoemd. Ongeveer een half miljoen Nederlanders ondervinden zodanig hinder van hun buren of omwonenden dat hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Dat aantal neemt eerder

Verzoek tot euthanasie wegens tinnitus

‘Het is nooit stil in mijn hoofd’ van Frank Boeijen. Dit lied heeft hij al uitgekozen voor zijn crematie. Het zal de laatste noodkreet zijn van Reinier van den Berg (49) uit Almelo. Een snerpende fluittoon in zijn hoofd vernietigt al twee jaar zijn leven. Een verzoek om euthanasie ligt sinds mei bij de Levenseindekliniek.