Interactief platform ontwikkelingen A27

Voor de ontwikkelingen rond de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder (tussen Utrecht en Breda), heeft Rijkswaterstaat een nieuw online platform en een interactieve tracékaart ontwikkeld. Op de website A27 Houten-Hooipolder bevindt zich alle informatie over de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Zo is op de

GeluidVangrail geplaatst bij A73

Een van de nieuwste takken aan de boom van geluidhinderbestrijding van wegverkeer is de geluidsvangrail. Die moet er nu voor zorgen dat er minder geluidshinder is rond de A73. De gemeente Venlo plaatst de innovatieve vangrail volgende week op het viaduct van de N273 over de snelweg, aldus Omroep Venlo. De provincies Noord- en Zuid-Holland

Verslag Kamerdebat aanvullingswet geluid

De wet- en regelgeving over geluid(hinder) wordt onderdeel van de Omgevingswet. De Kamer bespreekt met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de aanvullingswet die dit regelt. De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, is bedoeld om regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen. Dat geldt ook

Geen bouwlawaai bij Dove Kwasten

Geen harde muziek uit een gettoblaster op de steiger. Geen gelal van werklui die ongegeneerd meezingen. Alleen zo nu en dan het onvermijdelijke geluid van een schuurmachine. De schilders van het bedrijf Dove Kwasten doen hun werk in stilte, zo schrijft het AD. De werknemers zijn namelijk doof. Initiatiefnemer Hans van Hartskamp is zelf slechthorend

Bomen en vogels tegen vliegtuighinder

Kun je gebouwen en buurten rond luchthavens zo ontwerpen dat mensen er minder last hebben van vliegtuiggeluid? Ja dat kan, stelt bouwkundige Martijn Lugten. Op een onderzoek naar dit onderwerp promoveerde hij onlangs aan de universiteit van Cambridge. De locatie van de tuin kan het aantal dB’s verminderen en de hoeveelheid groen de hinder. Aan

Heropening Vliegbasis De Peel: geen extra geluid

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden. Behoefte aan ruimte Defensie heeft nu weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten door het afstoten van de Vliegbases

Hoekse Waard begint geluidsanering

Gemeente Hoeksche Waard geeft uitwerking aan de wettelijke plicht tot geluidssanering van woningen langs drukke wegen. Deze geluidssanering houdt in dat het geluid (doorgaans) binnenshuis wordt teruggebracht tot de wettelijke grens. Dit komt voort uit de Wet geluidhinder. In deze wet zijn criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een woning een geluidssaneringswoning is. De woningen

Deventer wil proef smeerpotten spoor

Deventer heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd of de stad mee kan doen in een proef voor het terugdringen van geluidsoverlast in spoorbochten. Veel omwonenden van het station ervaren overlast. De overlast van het piepen en knarsen in de spoorbocht tussen de rivier en het station is daarbij het grootst. Een enquête is

Inspraak geluidbeleid evenementen Ermelo

De gemeente Ermelo organiseert een inloopbijeenkomst voor inwoners om mee te denken over een nieuw geluidbeleid. Elk jaar worden in de gemeente Ermelo namelijk meerdere muziekevenementen georganiseerd en waar de ene bewoner geniet van een (muziek)evenement om de hoek, ervaart een andere bewoner datzelfde evenement als hinderlijk vanwege het geluid. Richtlijnen nodig voor het geluid

Maatregelen tegen lawaai Extrema (Be)

In samenspraak met de gemeente Houthalen-Helchteren heeft Extrema Outdoor een geluidsstudie laten uitvoeren door Event Acoustics. Op basis van deze geluidsstudie werden enkele maatregelen voorgesteld om de geluidshinder te minimaliseren. Speciale systeem settings volgens specificatie Event Acoustics bij alle podiaHet geluidssysteem wordt zo ingesteld dat enkel de arrays (boxen voor het podia) frequenties onder 80 Hz

Evaluatie klachten festival Oegstgeest

Op 11 mei 2019 vond het Wildebras festival plaats bij de Klinkenbergerplas. Voor veel bezoekers een mooi begin van het festivalseizoen. Er waren echter ook meldingen van inwoners die geluidsoverlast ervaren hebben. Dit is uiteraard erg vervelend. Inmiddels zijn de de klachten en meldingen geïnventariseerd. Deze worden besproken met de organisatie van het Wildebras festival, de

Utrecht kijkt naar grotere hinder in hoge gebouwen

Als onderdeel van het nieuwe actieplan geluid gaat de gemeente Utrecht onderzoeken waarom geluid bij bewoners in hoge gebouwen als hinderlijker wordt ervaren dan in laagbouw. Ook wil de gemeente Utrecht de Rijksoverheid verzoeken de maximum snelheid op omliggende Rijkswegen te verlagen. Aldus berichten in Leidsche-Rijn Nieuws en DUIC. De gemeente Utrecht gaat in kaart