RWS start proef met markeren referentiepunten

Rijkswaterstaat start in de zomer van 2019 een proef met het markeren van de zogenaamde referentiepunten langs rijkswegen. Dat heeft een woordvoerder bevestigd. Met de referentiepunten bewaakt Rijkswaterstaat de geluidproductie van rijkswegen. De referentiepunten liggen aan beide zijden van de weg, op 50 meter afstand en op 4 meter hoogte. Op deze punten wordt jaarlijks

RAI-vereniging wil 30 km/uur in bebouwde kom

Er wordt al vaker voor gepleit, maar nu zegt ook de RAI Vereniging dat ze 30 kilometer per uur als nieuwe snelheidsnorm willen binnen de bebouwde kom. Dat is volgens de belangenorganisatie nodig om het aantal slachtoffers in het verkeer verder terug te dringen. Bovendien beperkt het ook de geluidsoverlast. Dat schrijven onder meer Trouw

Aanbieding petitie: Schiphol moet afspraken nakomen

“Maak een einde aan de rechteloosheid rondom Schiphol.” De actiegroepen van bewoners rondom Schiphol willen eerst de groei van het vliegverkeer van de afgelopen jaren compenseren, pas dan praten over verdere ontwikkelingen. Op 2 april overhandigen ze erover een petitie aan de Tweede Kamer. Dat schrijven Het Parool en NH Nieuws. Nu het overheden, luchtvaartsector

Jurisprudentie feb/maa 2019

Overzicht jurisprudentie februari en maart 2019 Door: Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in februari en maart zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Verkeer Handhaving reflecterend geluidscherm ProRail: ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:799 Soms doet een uitspraak de wenkbrauwen fronsen en krijgt de term ‘juridisch bezien’

RVS: Maatregelen tracébesluit niet afdwingbaar

Door: Daniëlla Nijman, Halsten Advocaten ProRail bouwt een reflecterend geluidscherm in strijd met tracébesluit: Is handhaving mogelijk? Soms doet een uitspraak de wenkbrauwen fronsen en krijgt de term ‘juridisch bezien’ een slechte nasmaak. Zoals hier in de situatie dat ProRail in afwijking van het tracébesluit OV-SAAL (Spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) het geluidscherm anders uitvoert dan in het

Bomen moeten geluid N3 verminderen

De gemeente Dordrecht wil de geluidsoverlast van de N3 tegengaan door de aanplant van achthonderd bomen. Rijkswaterstaat gaat enkele andere maatregelen treffen bij de reconstructie. De gemeente wil de bomen de komende jaren in de stad planten, waarvan een deel langs de N3, aldus Boomzorg en het AD. Vooral in de zomer, als de bomen

Brabants Afval Team gaat elektrisch rijden

De gemeente Tilburg ondertekent een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de wagens van het Brabants Afval Team (BAT) in de toekomst geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Bijkomend voordeel: emissielose voertuigen maken minder geluid. Dit heet emissievrij vervoer. Het streven is dat alle wagens in 2040 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vanaf 1 januari 2030

Meting geeft korting op huur woning

In Helmond komt een smart-city wijk waarin grote hoeveelheid sensoren worden geplaatst die geluid, beweging en de luchtkwaliteit meten. Bewoners krijgen bij een kleinschaliger experiment korting op de huur, afhankelijk van welke data ze delen, aldus het AD en Techzine. Door tal van sensoren op onder meer lantaarnpalen en in de riolering kan de gemeente

Testritten moet stimulans elektrisch rijden geven

De gemeente Bronckhorst heeft samen met de EV Coöperatie, die elektrisch autorijden stimuleert, testdagen opgezet . ,,We willen de transitie versnellen door de mensen het plezier van rijden in zo’n auto te laten ervaren’’, zegt Arjen de Putter van EV Coöperatie. “Het is een unieke mogelijkheid om in korte tijd met verschillende elektrische auto’s te

Feestelijke start bouw scherm N209

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland zorgden er maandag 18 maart samen voor dat de eerste paal van een nieuw geluidsscherm langs de N209 de grond in ging. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de bewoners van het buurtschap Kruisweg, dat direct ten

Nieuwe straatkolken tegen herrie

Om de geluidsoverlast bij de bewoners van de Overwinningsstraat in de Belgische gemeente Willebroek tegen te gaan, worden de kolken volgende week vervangen. In de week van 18 maart is gestart met het vervangen van de straatkolken in de Overwinningsstraat. In een eerste fase wordt een tiental kolken in het gedeelte tussen de Oude Dendermondsestraat

Meer gemeenten willen lagere snelheid A50

Apeldoorn, Oss, Wijchen, Beuningen: alle gemeenten willen een lagere snelheid op de A50. In Apeldoorn ervaren 5.000 mensen ernstige hinder van omgevingslawaai. De belangrijkste bron daarvan is het wegverkeer en dan met name de snelwegen A1 en A50. In het Actieplan Geluid heeft de gemeente opgenomen in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat over geluidreductie op

Verlenging scherm vanwege lek bij poort

Bewoners van nieuwbouwwijk de Boswachterij in Dorst (nabij Breda) klagen al enige tijd over geluid, vanwege een poort die als een megafoon zou werken. Het geluidscherm wordt daarom verlengd. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een investering van 45.000 euro hiervoor. GroenLinks in de raad: “Voorzitter, een afwijking van de wet geluidhinder wordt meestal voor

Geluidreductieplan industrieterrein Alkmaar

Rondom het Alkmaarse industrieterrein De Boekelermeer wordt de geluidzone overschreden. Minder geluidruimte voor kleine bedrijven en dakisolatie voor de grootste lawaaimaker, zullen de geluidzone weer in het gareel moeten krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat de grenswaarden op enkele  plaatsen wordt overschreden. De oplossing die de Wet geluidhinder in dergelijke gevallen biedt is een geluidreductieplan.

Provinciale verkiezingen: wat doet het geluid?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen er aan: op 20 maart mogen we naar de stembus. Komt het thema geluid terug in de verkiezingsprogramma’s? We bekijken als voorbeeld de provincie Overijssel. Overijssel heeft diverse middelgrote steden, ook veel landelijke gebieden met windmolenlocaties, diverse provinciale wegen, en het ligt in de invloedssfeer van Lelystad Airport.

Akoestische herinrichting Leidse Garenmarkt

Door: Prof. dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden) Inleiding en aanleiding Van mei tot en met september 2018 heeft Prof. dr. Marcel Cobussen, hoogleraar Auditieve Cultuur aan de Universiteit Leiden, samen met Cilia Erens, geluidskunstenaar, en Dr. Irene van Kamp, werkzaam bij het RIVM, in opdracht van de Gemeente Leiden en een aantal inwoners van die

Aanvullingsbesluit geluid: bereid u nu voor

(Advertorial) Hulp nodig bij het in beeld brengen van een nuttige inspraakreactie op het Aanvullingsbesluit geluid? O.a. de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag gingen u voor. Wij staan de komende zes weken ook voor ú klaar! Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt vanaf 2021 een