Boekwerk als zienswijze tegen Lelystad Airport

Op 21 februari presenteerden Mijndert Ververs en Leon Adegeest namens de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) de gezamenlijke zienswijze op het luchtvaart besluit Lelystad Airport. Het is geen zienswijze van enkele A4-tjes: het boekwerk bevat ruim 200 pagina’s.

In boekvorm staan volgens SATL (waarin 18 actiegroepen zijn verenigd, waaronder HoogOverijssel en Red de Veluwe) alle gevonden fouten en risico’s die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewust en misschien soms onbewust volledig onderbelicht worden. Mijndert Ververs vat het proces van het doordrukken van de opening van Lelystad Airport heel beeldend samen op de site van SATL en De Stentor: “Lelystad Airport is als een paard wat ze hollend willen beslaan. Dat kan helemaal niet, dat paard wordt kreupel! We hopen dat bij de Haagse politici het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en Lelystad Airport wordt afgeblazen.”

Ze hekelen dat het Lelystadse vliegverkeer veel meer geluidsoverlast zal veroorzaken dan het ministerie stelt. Ze wijzen daarbij op de Belevingsvlucht van 30 mei vorig jaar. Volgens SATL bleek uit geluidsmetingen dat het passerende vliegtuig veel meer vliegtuigherrie maakt dan in officiële berekeningen is vastgesteld.

Economisch nut en fijnstof

Ook zetten de actiegroepen grote vraagtekens bij de maatschappelijke opbrengsten van Lelystad Airport. Volgens de businesscase van het ministerie levert het vakantievliegveld grote economische winst op. Onjuist, stelt SATL, want er is geen enkele rekening gehouden met de negatieve economische gevolgen voor met name de recreatiesector op de Veluwe. Die krijgt te maken met lage vliegroutes.

,,Als je die kosten ook mee laat wegen, dan zijn de maatschappelijke effecten zelfs negatief. Er is geen enkel aantoonbaar maatschappelijk belang dat het openstellen van Lelystad Airport rechtvaardigt. De winst wordt volledig tenietgedaan door de economische schade die onder de laagvliegroutes geleden zal worden, met name in het oosten en noorden van het land”, aldus Ad Visscher, econoom van SATL in de Stentor.

Behalve geluid, zijn er ook zienswijzen over andere zaken, zoals fijnstof.

Bronnen: De Stentor, SATL