‘Geluidsmuur’ verboden bij carnavalsoptocht Druten

In 2018 zijn er flink veel klachten binnengekomen over de carnavalsoptocht in de gemeente Druten en Maas en Waal. Dat wil de gemeente dit jaar voorkomen. Geluidsboxen moeten tijdens de optochten daarom voortaan verspreid over de carnavalswagens staan. Dat schrijft de Gelderlander.

“Er mogen maximaal 6 boxen worden gebruikt, welke zichtbaar dienen te zijn en verspreid over de wagen. Het hebben van een geluidswal op de achterzijde van de wagen is niet toegestaan. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht.” Zo staat het in het Reglement Carnavalsoptochten 2019 van deze gemeenten.

,,We hebben al vaker geroepen dat boxen verspreid over de wagen moeten staan, maar zo stond het niet in ons reglement”, zegt de West Maas en Waalse wethouder Bert van Swam in de Gelderlander. ,,Afgelopen carnaval zagen we nog steeds groepen met zo’n geluidswal op hun wagen. Met de nieuwe regel willen we er een einde aan maken. Door de boxen uit elkaar te zetten, verspreid je het geluid net iets meer. Laten we hopen dat het genoeg helpt om overlast te voorkomen.”

Als men zich niet houdt aan de regels, dan volgt mogelijk uitsluiting. Er zijn overigens meer algemene en specifieke regels over geluid tijdens de optocht:

  1. Er dient geen onnodige overlast of onnodige hinder voor de omgeving te worden veroorzaakt.
  2. De geluidsinstallatie mag gebruikt worden op een wijze die geen onnodige hinder of overlast veroorzaakt.
  3. Gemeten op 2 mrt. van de gevel van woningen of geluidsgevoelige bestemmingen, mag

het geluidsniveau (LAcq) niet meer bedragen dan:

– 90 dB(A) tijdens de optocht.
– 75 dB(A) in de periode van 10.00 uur tot 19.00 uur tijdens de opstelling.
– 65 dB(A) in de periode van 19.00 uur tot 01.00 uur tijdens de opstelling.

Het totale vermogen van de luidsprekers mag het maximale van 3500 watt (rms) niet overschrijden.

Bronnen: de Gelderlander, Optochten Maas en Waal