Proefcasus Eindhoven Airport

De huidige vergunning voor de burgerluchtvaart op Eindhoven Airport loopt af op 31 december 2019. Bovendien loopt de luchthaven tegen de grens van 43.000 toegestane civiele vluchten per jaar. Hoe de luchthaven zich tot 2023 en tot 2030 kan en mag ontwikkelen wordt onderzocht in de zogenaamde ‘Proefcasus Eindhoven Airport’. Daarin overleggen rijksoverheid (ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie) en de regio (provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport) met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts en bedrijven).

De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige, duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld in de regio, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit.

Draagkracht zonder juridische status

De casus is een al met al soort consultatietraject zonder juridische status, dat erop gericht is om een toekomstmodel te ontwikkelen met draagvlak in de omgeving. Er is daarom veel aandacht voor de communicatiekant. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus. De Proefcasus eindigt op 1 april 2019 met een advies van de trekker van het geheel, oud-staatssecretaris Pieter van Geel, dat input zal zijn voor de Luchtvaartnota. Daarop volgen politieke besluitvorming en een formele inspraakprocedure.

Bijeenkomsten

Inmiddels zijn er twee goed bezochte bijeenkomsten geweest: de eerste op 10 oktober in het Evoluon (ca. 300 bezoekers), de tweede op 29 november in het PSV-stadion (ca. 250 bezoekers). In deze bijeenkomsten kwam de wens naar voren om, naast de vier scenario’s die uitgaan van groei, ook een scenario te onderzoeken dat uitgaat van krimp: van 43.000 vliegbewegingen in 2020 terug naar 30.000 per jaar. Daarnaast gaat de GGD opnieuw een gezondheidsbelevingsonderzoek uitvoeren in het gebied rondom Eindhoven Airport. Tijdens de tweede bijeenkomst kon de zaal met behulp van zijn smartphone reageren op stellingen en werden meningen en wensen geïnventariseerd. Van Geel gaat tot eind januari verder met het ophalen van input.

Eindhoven Airport matigt groei in 2019

Om het proces van de proefcasus niet onnodig onder spanning te zetten heeft Eindhoven Airport besloten de toegestane groei in 2019 te matigen van 10% tot 5%. Pas in 2020 zal het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen van 43.000 worden bereikt.

De ervaringen uit de Proefcasus Eindhoven worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland, waarbij een gezonde en leefbare omgeving een uitgangspunt is.

Bronnen:

Rijksoverheid, Tweede Kamer, Eindhoven Airport, BVM2, Business Lounge Magazine.