juli 2000

algemeen
Geluid en Trillingen in Nederland
Vooruitblik naar het congres op 8 en 9 november 2000. Lees hier verder...
H. de Kluijver

Veldwaarnemingen uitbreiden met metingen
Afstandsmetingen in het veld. Lees hier verder...
E.H. Waterman

luchtvaart
Kabinet stelt nieuw stelsel milieunormen voor Schiphol vast
Het benodigd aantal meetpunten moet nog bepaald worden. Lees hier verder...

"Kabinet kleedt beloofde milieunormen Schiphol uit"
Milieu organisaties vinden het aantal meetpunten ontoereikend. Lees hier verder...

Commissie voor conversie Kosten eenheden naar Lden opgericht
Ook onderzoek naar aantal en locaties van meetpunten. Lees hier verder...

wegverkeer
Rijkswaterstaat op zoek naar prefab wegdek
Doel is snellere aanleg door modulaire opbouw van de lagen en prefrab productiemethode. Lees hier verder...

spoor
Zoektocht naar stiller materieel
Bronbestrijding bij spoorwegen komt nog onvoldoende van de grond. Lees hier verder...

Geluid Betuweroute op TV West
Op 31 juli een herhaling van de documentarie over het geluid van de Betuweroute. Lees hier verder...

burenlawaai
Brochure NSG over harde vloerbedekking
Over technische maatregelen en sociale gedragsnormen. Lees hier verder...

ultrasoon
Ultrasone inspectie van haarscheuren op afstand mogelijk
Techniek bedoeld voor moeilijk bereikbare plaatsen in staalconstructies. Lees hier verder...

geluidbeleid
Onderzoek Rekenkamer naar verantwoording van het geluidhinderbeleid
De Tweede Kamer wil graag inzicht in de kosten en de baten. Lees hier verder...

Kamerlid wil bronmaatregelen
Minder dan 5% van het budget wordt aan bronmaatregelen besteed. Lees hier verder...