juli 2000

Radio op bedrijventerrein

In het vorige nummer werd door Anita een vraag gesteld of bij een bedrijf met een milieuvergunning, op het eigen terrein een radio aan mag staan. Hieronder het antwoord van John Holst.

Hoewel ik al geruime tijd (3 jaar) met vervroegd pensioen ben kan ik het toch niet laten om op de brief van Anita over de radio in haar bedrijf te reageren.

Anita stelt dat de buurvrouw vindt dat de radio te hard staat maar Anita uiteraard niet. Om te beoordelen of een radio te hard staat is de volgende vuistregel goed te hanteren.

Een inrichting moet voldoen aan een bepaalde geluidnormen. Deze geluidnormen zijn afhankelijk van de omgeving waar het bedrijf is gevestigd. In een drukke stad mag een bedrijf meer lawaai maken dan in stille landelijke omgeving. Het geluid dat een bedrijf mag maken wordt daarom gerelateerd aan het aanwezige omgevingsgeluid het z.g. referentieniveau. Het geluid dat het bedrijf maakt mag daar niet boven uitkomen. Dit betekent in de praktijk dat men het bedrijf buiten de bedrijfsgrenzen niet mag horen, want als je het bedrijf hoort dan maakt het bedrijf meer geluid dan het omgevingsgeluid. Met muziek van bijv. een radio is het nog veel erger. Bepaald is namelijk dat muziek, omdat het een informatief karakter heeft extra hinderlijk is en daarom moet worden bestraft met 10 dB(A).

De conclusie is dan ook dat als het geluid buiten de inrichting te horen is het tenminste gelijk moet zijn aan het omgevingsgeluid geluid. Als het om muziek gaat dan komt daar nog een "straf" bij van 10 dB(A) en wordt de norm overschreden.

Mijn advies aan Anita is daarom: Zet de radio aan zoals gewoonlijk. Ga op de terreingrens staan. Als je de radio hoort dan staat die te hard.

Bovendien is er verschil tussen het horen van de radio en het horen wat er gezegd of wat voor muziek er gedraaid wordt. Als je de spraak verstaat en de muziek herkent en je kan bijv. zeggen: "Hé, dat is André Hazes" dan staat je radio echt te hard, ook al heb je hem op de één na laagste stand.

Ik hoop dat je er uit komt en vraag aan de gemeente een afschrift van je vergunning die trouwens in het bezit van je bedrijf moet zijn. Misschien ben trouwens wel een bedrijf die onder een Algemene Maatregel van Bestuur valt. Daar moet je ook een afschrift van hebben.

Veel succes en ga er maar vanuit en dat is mijn jarenlange ervaring dat als mensen klagen over geluid het klagen meestal wel terecht is.

Groetjes en het beste,
John Holst


Klinkers

(Een vraag gepost op het prikbord van de geluidpagina).

De gemeente is voornemens om op een smalle weg in het midden klinkers aan te leggen van een soort dat voor automobilisten zeer onaangenaam moet zijn als er overeenheen wordt gereden. De bedoeling van deze lengte ribbelstrook is dat automobilisten meer in het midden van deze (landelijke) weg gaan rijden en daarbij fietsers ontzien. Alleen bij passeren van tegemoetkomend verkeer zal men naar rechts uitwijken en met de linkerkant van de auto over de ribbels rijden. Dit moet resonantie geven en andere vervelende effecten. Ook de bewoners zullen dat vervelende effect gaan vervaren. Meer geluid en wellicht ook trillingen.

Ik ben op zoek naar literatuur of een deskundig oordeel, waar we verder mee komen.
Wie kan me helpen.
Meel maar
bedankt

Aleid Boerman


Boren en zagen

Ik ben benieuwd of er gegevens zijn over stappen die ondernomen worden ter voorkoming van geluidsproductie in de bouw. Met name bij het boren en zagen wordt veel geluid geproduceerd. Ik ben op zoek naar manieren om de machines die hiervoor gebruikt worden met voorzieningen uit te rusten die het geluid verminderen.

Eventuele reakties naar EBunnik@hotmail.com

Bij voorbaat dank,
Edwin Bunnik


Wilt u ook een korte brief insturen?

Stuur uw reakties naar: reakties@geluidnieuws.net

home...