juni 2000

Waarde redactie,

Van harte gelukgewenst met dit prachtige initiatief !

Graag zal ik ertoe bijdragen om het initiatief te signaleren en om de berichtgeving uit Vlaanderen te stimuleren !

Prof.dr.ir. G. Vermeir
Laboratorium Bouwfysica
Laboratorium Akoestiek
Celestijnenlaan, 131
B 3001 LEUVEN Heverlee
t +32 16 321349
f +32 16 321980
e Gerrit.Vermeir@bwk.kuleuven.ac.be


Wie weet het en geeft een antwoord?

Mijn vraag is als je te maken hebt met een milieuvergunning, mag je dan op je eigen terrein een radio aan hebben staan? Mag deze ook buiten staan of moet die binnen de bedrijfsgebouwen blijven.

Is het in de hinderwetvergunning vermeld dat men geen of wel een radio aan mag hebben. Mag men het niet aan hebben waar kan ik dat precies vinden, in welk artikel is dit vermeld en kunt u die als u die heeft ook meesturen.

We hebben te maken met een procesverbaal waarbij de buurvrouw vindt dat de radio te hard aan staat. Dit is niet het geval, de radio staat op de een na laagste stand. In hoeverre kan men een proces verbaal geven en heeft u suggesties met wat ik hiermee aan moet. Wat zijn onze rechten en plichten??

Met vriendelijke groet,

Anita


Wilt u ook een korte brief insturen?

Stuur uw reakties naar: reakties@geluidnieuws.net

...home