jaargang 1, nr. 6, november 2000

muziek

Het berekenen van een klokprofiel met behulp van de computer
dr. André Lehr

luchtvaart

Dwangsom Schiphol bij overschrijding zone

Milieudefensie biedt de ministers Pronk en Netelenbos handtekeningen Schiphol aan

"Koepelbesluit" Haarlemmermeer door provincie goedgekeurd

Aangescherpte milieuvergunning voor luchthaven Zaventem

wegverkeer

Snelle aanleg N470 Berkel en Rodenrijs mogelijk door besluit provincie

Bedrijven geselecteerd voor ontwerp prefab wegdek

Omlegging A9 geeft minder geluidsoverlast

spoorwegen

Ministerie: Innovatief vervoer over de Betuweroute tornt niet aan geluidsoverlast

arbo en gehoor

Onderzoek geluidblootstelling musici

Voorlichtingscampagne schadelijk geluid op het werk

Sterke toename aantal slechthorenden

scheepvaart

Bouw stillere plezierjachten

geluidsisolatie

Sonische kristallen omzeilen massawet

beleid

Nationaal verkeers- en vervoersplan

Werkgroep "Vergroening van het fiscale stelsel" - fiscale geluidheffing?

...home