Milieucommissie Europees parlement wil stillere autobanden

Brussel, 29 augustus 2000

De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft besloten dat autobanden geluidsarmer moeten worden. Volgens rapporteur Alexander de Roo (GroenLinks) kan een combinatie van stille banden en fluisterasfalt (ZOAB) de geluidsoverlast nog verder doen dalen.

Bij een snelheid van meer dan 50 kilometer veroorzaken autobanden de meeste geluidsoverlast. Niet de motor maar de banden veroorzaken lawaai. Eenderde van de Europese burgers heeft daar last van. De gewijzigde Bandenrichtlijn vormt een voorlopig sluitstuk om de overlast van motorvoertuigen te reduceren. De automotoren zijn stiller geworden, auto´s worden zuiniger en veroorzaken minder emissies, en de sloop van auto´s is ook geregeld.

Wanneer banden zo worden ontworpen dat ze minder rolweerstand opleveren, kan de geluidsoverlast worden gehalveerd. Een aantal fabrikanten produceert nu al banden die aan deze nieuwe norm voldoen. Vanaf oktober 2005 dienen alle nieuwe banden geluidsarmer te zijn.

Remweerstand

Sommige parlementsleden voerden in de discussie in de Commissie aan, dat geluidsarme banden de remweerstand zouden verminderen. Een Zweeds veiligheidsinstituut heeft echter aangetoond dat niet het geval is. De Milieucommissie vraagt de Europese Commissie voorstellen te doen om de rolweerstand van banden nog verder te verlagen. Dat reduceert het energieverbruik met vijf procent en verlaagt de emissies van kooldioxide, het voornaamste broeikasgas. Over de wijzigingen van de ontwerp-bandenrichtlijn wordt volgende week door de plenaire vergadering gestemd.

"Over de normen voor banden van personen auto´s bestaat in de Milieucommissie brede overeenstemming. Voor vrachtauto´s wil een deel van het Parlement op dit moment nog niet ver genoeg gaan", aldus De Roo, "De autolobby is nog stevig bezig, maar ik hoop genoeg leden over de streep te trekken."

De wijzigingen, die nogal afwijken van de voorstellen van de Europese Commissie dienen met absolute meerderheid te worden aangenomen. Gelet op de grote verschillen met de voorstellen van de Europese Commissie volgt er hierna waarschijnlijk nog een zg. conciliatieprocedure.

Bron: via Nieuwsbank (bewerkt)

home...