Klachten over uitvoerders geluidsisolatie Haarlemmermeer

Aalsmeerderbrug, september 2000

"De woningen in Aalsmeerderbrug moeten fatsoenlijker geïsoleerd worden." Dat zei het Haarlemmermeerse raadslid P. van der Jagt (HAP) gisteren tijdens een vergadering van de commissie ruimtelijke ordening en luchthaven. Van der Jagt drong er bij wethouder M. Schoenmaker op aan om met de uitvoerders van de geluidsisolatie te gaan praten. De isolatie van de woningen in Aalsmeerderbrug is nodig vanwege de uitbreiding van Schiphol. Door die uitbreiding neemt de geluidshinder voor omwonenden flink toe. Huiseigenaren zijn niet verplicht om hun woningen te laten isoleren, maar als ze het nalaten betekent dat waarschijnlijk wel een waardedaling van hun huis.

Volgens Van der Jagt wordt door bewoners geklaagd over arrogantie van de aannemers die het isolatiewerk verrichten. De aannemers zouden een houding hebben van ’wij weten het allemaal wel’ en de bewoners niet serieus nemen. ,,Bewoners worden door hen geschoffeerd en dat kan niet’’, aldus het raadslid. Hij kreeg bijval van zijn collega P. de Jonge. Het GroenLinks raadslid wil dat verantwoordelijk wethouder Schoenmaker een harder signaal aan het Rijk afgeeft. ,,Het gaat weer precies dezelfde kant op als in Zwanenburg’’, vond zij. 

Aannemers kennen afspraken niet

Met name het isoleren van dijkwoningen blijkt problemen op te leveren, omdat die allemaal van elkaar verschillen. Bewoners moeten dan ook individueel afspraken maken met de Rijksoverheid, bijvoorbeeld of ze de binnen- of de buitenkant van hun huis willen laten isoleren. Later blijkt dan dat de betrokken aannemers niet weten welke afspraken met de bewoners zijn gemaakt. Wethouder Schoenmaker bleek op de hoogte te zijn van de problemen van de bewoners uit Aalsmeerderbrug. ,,Een boos iemand belde mij thuis hierover op. Hij heeft besloten zijn huis daarom niet te laten isoleren.’’ Aan die mededeling had Van der Jagt echter geen boodschap. ,,Het kan niet zo zijn dat mensen door die trammelant van geluidsisolatie afzien. We zijn akkoord gegaan met de uitbreiding van Schiphol op voorwaarde van isolatie’’, hield hij Schoenmaker voor.

Bron: Haarlems Dagblad, met toestemming overgenomen

home...