Leiden steunt actie Milieudefensie

Leiden, september 2000

De gemeenten Leiden, Alkemade en Oegstgeest ondersteunen de actie 'Vliegtuiglawaai? Houdt het in de hand' van Milieudefensie. Daartoe wordt maandag 4 september aanstaande een oor onthult, het symbool van de actie, op het 'drie-gemeentenpunt' dat onder de (aan)vliegroute van de Kaagbaan ligt. Half september ontvangen de inwoners van de drie gemeenten een kaart met een oproep van hun gemeentebestuur de actie te ondersteunen.

Milieudefensie wil met de actie bereiken dat er meer meetpunten voor geluidsoverlast worden geplaatst dan de aangewezen tien punten in de directe omgeving van Schiphol. Milieudefensie vindt dat ook bijvoorbeeld in de regio Leiden overlast ervaren wordt van vliegtuiggeluid. Met name vliegtuigen die gaan landen veroorzaken veel geluidsoverlast. 

Eerder is in Amsterdam Zuid-Oost een oor tegen luchtvaartlawaai onthult.

briefkaarten

Inwoners van Leiden ontvangen bovendien een briefkaart van Milieudefensie met een oproep aan de ministers Pronk (Milieu) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om geluidsoverlast van Schiphol beter in de gaten te houden. Een van de manieren om de overlast van Schiphol in de gaten te houden, is het plaatsen van geluidsmeters, aldus de Gemeente Leiden. Iedereen die de briefkaart ondertekent, vraagt aan de overheid om ook geluidsmeters te plaatsen in de buurt van Leiden.

Milieudefensie geeft alle briefkaarten in het najaar aan de twee verantwoordelijke ministers. De gemeente financiert een gedeelte van de actie, omdat uit onderzoek is gebleken dat steeds meer inwoners van Leiden last hebben van het vliegtuiglawaai. 

Bron: via Nieuwsbank (bewerkt)

home...