NEN-EN norm: Berekenen van geluidisolatie van gebouwen

Delft, september 2000

Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft de eerste drie delen van de Europese norm NEN-EN 12354 'Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van de bouwelementen' gepubliceerd. Deze Engelstalige norm geeft methoden voor het berekenen van de geluidisolatie van een gebouw, als de eigenschappen van de gebruikte bouwelementen bekend zijn.

Het voorspellen van de geluidisolatie van een gebouw was tot op heden een moeilijke zaak. Niet voor niets wordt in de bouwregelgeving een meting achteraf gevraagd in plaats van een berekening vooraf. Met de nieuwe serie normen wordt berekening vooraf veel beter mogelijk. De eerste drie delen van NEN-EN 12354 zijn:

     Deel 1: Luchtgeluidisolatie tussen ruimten
     Deel 2: Contactgeluidisolatie tussen ruimten
     Deel 3: Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf

In voorbereiding zijn nog delen over geluidtransmissie van binnen naar buiten, geluid van technische installaties en geluidabsorptie in besloten ruimten. Deze delen zijn echter niet op korte termijn te verwachten.

De normen zijn bedoeld voor akoestische experts. Zij kunnen de normen gebruiken als basis voor de ontwikkeling van hulpmiddelen voor andere gebruikers, waarbij plaatselijke omstandigheden kunnen worden meegenomen. De gebruikte modellen zijn gebaseerd op ervaring met het voorspellen van de geluidsisolatie voor woningen, maar kunnen ook gebruikt worden voor andere gebouwen, zolang de afmetingen niet substantieel verschillen.

Informatie en bestellingen

Voor meer informatie over NEN-EN 12354 kan men terecht bij mw ir. A.P. van der Horn, secretaris van de normcommissie 'Geluidwering in gebouwen'
telefoon (015) 2 690 286
fax (015) 2 690 253
e-mail: annet.vanderhorn@nen.nl

prijzen:
NEN-EN 12354 deel 1 kost NLG 132,-
NEN-EN 12354 deel 2 kost NLG 94,50
NEN-EN 12354 deel 3 kost NLG 94,50 (excl. 6 % BTW).
Bestellen kan bij de NEN-Klantenservice
telefoon (015) 2 690 391
fax (015) 2 690 271
e-mail: bestel@nen.nl

Bron: NNI

home...