Schiphol wijzigt opnieuw baangebruik

Schiphol, 15-18 september 2000

Vanaf vandaag heeft Amsterdam Airport Schiphol tijdelijk haar baangebruik voor startend verkeer gewijzigd. De Kaagbaan (06-24), Aalsmeerbaan (19L-01R) en de Zwanenburgbaan (19R-01L) worden overdag, voor starts in zuidelijke en zuid-westelijke richting, bij normale weersomstandigheden, niet meer gebruikt.

Amsterdam Airport Schiphol heeft, in overleg met Luchtverkeersleiding Nederland, deze maatregelen genomen om binnen de 35 Ke geluidszone te blijven. Medio augustus j.l. nam Amsterdam Airport Schiphol ook al maatregelen om de volgorde van het baangebruik aan te passen. (Het artikel in Geluidnieuws hierover kunt u hier lezen).

Door de Kaagbaan, de Aalsmeerbaan en de Zwanenburg, bij normale weersomstandigheden, niet meer te gebruiken voor starts in zuidelijke en zuidwestelijke richting zal er voor startend verkeer op Schiphol tijdens de piekuren één baan in plaats van twee banen beschikbaar zijn. Dit zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, leiden tot vertragingen van het vliegverkeer.

Amsterdam Airport Schiphol gaat de komende dagen samen met haar partners binnen de luchtvaartsector bekijken of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om de overlast tot een minimum te beperken.

Nieuwe normen

De huidige geluidsnormen, gebaseerd op geluidszones voor het etmaal (35Ke) en de nacht (26 LAeq), zullen tot 2003 van toepassing zijn. Vanaf de volledige ingebruikname van de vijfde baan in 2003, zal een nieuw stelsel van milieu- en veiligheidsnormen van kracht worden. Deze nieuwe normen zullen gelijkwaardig zijn aan de normen die nu wettelijk voor Schiphol van kracht zijn, maar ze zullen duidelijker zijn en beter te handhaven. In juni 2000 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer op hoofdlijnen ingestemd met de uitgangspunten van dit nieuwe stelsel. 

Klachten

Het aangepaste baangebruik heeft in het weekeinde geleid tot meer klachten. Sinds 15 september mag bij zuid- en zuidwestenwind alleen de Buitenveldertbaan gebruikt worden om binnen de geluidsnormen te blijven. In het weekend van 15 t/m 17 september heeft de Commissie Geluidhinder Schiphol 2.530 klachten binnengekregen. De vliegtuigen komen bij gebruik van de Buitenveldertbaan over dichtbevolkt gebied, aldus een artikel in NRC Handelsblad.

Bronnen: Nieuwsbank en NRC Handelsblad

home...