Personalia - Mensen die in extra aandacht verdienen vanwege hun prestaties op het gebied van geluid (2011)

juli 2011 De award voor 'outstanding recent research' van de EAA (European Acoustics Association) is in 2011 toegekend aan Maarten Hornikx en Jens Forssén voor hun onderzoek op stedelijke geluidpropagatie en specifiek voor het voorspellen van geluidniveau’s op stille binnenplaatsen middels schaalmodelonderzoek. De award is uitgereikt op 27-06-2011 tijdens de Forum Acusticum conferentie in Aalborg, Denemarken.

Maarten Hornikx, geboren in Veldhoven op 25-02-1980, is in 2004 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Hornikx heeft in 2009 zijn Ph.D. titel behaald aan de Chalmers University of Technology in Gotenburg (Zweden) op het voorspellen van geluidniveau’s op stedelijke binnenplaatsen. Na een twee-jarige post-doc periode op het vakgebied van de aero-akoestiek, 2009-2011, aan de faculteit werktuigkunde van de KU Leuven, is Hornikx thans wederom werkzaam als senior researcher bij Chalmers.

De EAA award wordt toegekend aan een team van onderzoekers op het werkterrein van de akoestiek, en is gebaseerd op gepubliceerde resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA in de drie jaar voorafgaand aan de uitreiking van de award.


Maarten Hornikx

mei 2011 Op 11 mei 2011 werd tijdens de jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag met als thema “wonen zonder geluidshinder” de NSG geluidsprijs uitgereikt aan de bedenker van de ankerloze spouwmuur, de heer ing. M.C. Louws. Veertig jaar geleden werd deze constructie voor het eerst toegepast tussen woningen in Middelbrug. De heer Louws was destijds als bouwkundige verbonden aan deze gemeente.

Als vader van opgroeiende kinderen, als bouwkundige verbonden aan de gemeente Middelburg en uit onderzoek kwam de heer Louws ruim veertig jaar geleden tot de conclusie dat de geluidsisolatie tussen woningen in Nederland verbeterd moest worden. Hij kwam toen op de gedachte woningen in een rij zoveel als bouwkundig verantwoord is vrij van elkaar te bouwen. Met veel inzet heeft hij het voor elkaar gekregen dat de eerste proefwoningen in Middelburg werden gebouwd in 1971. Dat was een doorslaand succes. De ankerloze spouwmuur tussen eengezinswoningen veroverde de Nederlandse bouwpraktijk. Voor de bestrijding van burenlawaai en voor de bouwwereld heeft deze unieke ontwikkeling veel betekend. Daarom heeft het bestuur van de NSG besloten om de NSG geluidsprijs 2011 toe te kennen aan.

april 2011 Op 29 april 2011 werd Martin Tennekes in Kampen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer M.J. Tennekes heeft zich ruim 43 jaar beziggehouden met "geluid". Niet alleen professioneel als raadgevend ingenieur en later als inspecteur bij het ministerie van VROM, maar hij heeft zich vooral ook beziggehouden met het verspreiden en vastleggen van zijn kennis op het gebied van geluid (zowel technisch als juridisch).

De heer Tennekes heeft twee belangrijke muziekspectra ontwikkeld; het standaardpopmuziekspectrum en het standaardhousemuziekspectrum. Hij is secretaris van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, bestuurslid van het Nederlands Akoestisch Genootschap en lid van de normcommissie Akoestiek van de NEN. Daarnaast geeft hij vele lezingen, schrijft boeken en publiceert hij regelmatig artikelen.

maart 2011 Met ingang van april 2011 is Hans van Leeuwen directielid van adviesbureau DGMR, benoemd tot formeel lid van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie adviseert het bevoegd gezag over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER). Het bevoegd gezag is de overheidsinstantie die een besluit moet nemen over een m.e.r.-plichtige activiteit.

maart 2011 Op 31 maart 2011 gaat Hans van Ettinger met pensioen na een werkzame periode van 45 jaar. In bijna deze gehele periode is Hans werkzaam geweest in het akoestische werkveld. Daarvan heeft hij de laatste 30 jaar voor Rijkswaterstaat gewerkt, waavan 5 jaar bij het tegenwoordige DVS, 7 jaar bij de dienst Utrecht en de laatste jaren voor de dienst Zuid-Holland.

Met grote betrokkenheid en inzet heeft Hans akoestische bijdragen geleverd in veel projecten en grote planstudies. Hans heeft daarbij een erkende deskundige positie ingenomen. Door zijn collegialiteit en interesse in anderen is Hans een zeer gewaardeerd collega.