jaargang 1, nr. 4, september 2000

recreatie en natuur
Kan het wat stiller in Drenthe?
S. Engelsman

wegverkeer
Silence 2.0, Nieuwe GIS programmatuur
P. Paffen

Studie naar milieueffecten omlegging A9

spraak en gehoor
Waarom hebben slechthorenden moeite met het verstaan van spraak in lawaai, zelfs met een hoortoestel?
I. Noordhoek

Beter spreken met kunstmatige stemband

luchtvaart
Schiphol presenteert gebruiksplan 2001

Groen Links: "Gebruiksplan Schiphol slechts papieren winst voor milieu"

Schiphol verandert baangebruik wegens dreigende overschrijding geluidszone

Gemeente Hilversum vraagt om meetpunten vliegtuiglawaai

Rotterdam: onderzoek uitplaatsing kleine luchtvaart, geluidmonitoring

spoor
Besluit Vlaamse regering: Tweede spoorontsluiting Antwerpse haven

industrielawaai
TT Circuit Assen schrapt formule 3000 vanwege milieuvergunning

horeca
Geluidsoverlast door horeca binnenstad Amsterdam neemt niet toe

diversen
Komkommernieuws over geluid - Politieberichten met een knipoog

geluidbeleid
Milieulasten van bedrijven in 1999 gestegen

Regio Leiden gaat milieudienst oprichten

wetgeving
Vlaamse regering stelt implantingsrichtlijnen vast voor windturbines

Publicaties Staatsblad 1e halfjaar 2000

Nieuwe normen op geluidgebied

...home