Online magazine over geluid


Lees hier al het nieuws van deze maand (totaal ca. 25 artikelen), hieronder enkele headlines.


WEGDEKLABEL

Eerste Wegdeklabel op A348

Nederland heeft een nieuwe primeur. Er is er nu ook een label voor wegdekken. Levensduur, veiligheid, geluid en rolweerstand krijgen allen een cijfer A t/m G.
Lees verder


SCHERMEN

Prijs voor VWO-werkstuk

De prijs voor een beste VWO-werkstuk was voor 'De Wobbel, een innovatief geluidscherm tegen zowel hoog- als laagfrequent geluid'. Marie-Anne de Gier deed metingen, berekeningen en literatuuronderzoek.
Lees verder


LUCHTVAART

'Anticiperend handhaven'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet van de rechter beter onderbouwen waarom ze niet optreedt wegens het niet nakomen van afspraken. Een handhavingsplicht is er echter niet.
Lees verder


WETGEVING

Aftrek 110g

Bij wegverkeer wordt volgens artikel 110g Wgh een aftrek toegepast. Die aftrek is 3 en 4 dB bij geluidbelastingen van 56 en 57 dB. Via een wetswijziging blijft dit ook na 1 juli zo.
Lees verder


RAILVERKEER

Innovatieve schermen

De toepassing van lage geluidsschermen is weer een stapje dichterbij na twee succesvolle proeven met een minischerm en een scherm met diffractor.
Lees verder


Lees hier het overige nieuws van deze maand (nog ca. 20 andere artikelen)