Online magazine over geluid

Welkom op onze website!

Geluidnieuws is het online magazine over geluid. Geluidnieuws wordt gelezen door vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie, vacatures en evenementen in het vakgebied. Wilt u deze ook ontvangen? Op deze homepage kunt u zich aanmelden. In ons archief vindt u al onze artikelen tot en

Overzicht jurisprudentie april 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 maart tot en met 21 april 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Dit keer komen de VNG-brochure, een transformatielocatie, spelende kinderen, schreeuwende studenten, een warmtepomp, geluidschermen en een algemene uitspraak over ontvankelijkheid aan bod. Wet

Multifunctionele geluidwal Strabrechtse Heide

Wanneer je over de Strabrechtse Heide slendert, hoor je naast de vrolijke vogeltjes ook het onophoudelijke geluid van de auto’s op de A67. Om dit op te lossen hebben designers zes verschillende ontwerpen voor een multifunctionele geluidswal gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om een kunstzinnige brug met zonnepanelen of een natuurlijke wal waarin onder meer schapenwol

Weer tekortkomingen in MER-rapport Schiphol

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft geconcludeerd dat het milieueffectrapport voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol een aantal tekortkomingen heeft. Het gaat hierbij vooral om de uitstoot van stikstof en CO2 en om de geluidsbelasting. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. De minister van Infrastructuur en

Na gesprekken eindelijk oplossing skatebaan

Eindelijk, na een heftige discussie, is er een oplossing gekomen over de skatebaan in de Veerse Poort in Middelburg. Alle partijen zijn het eens met de oplossing. Het gaat veel geld kosten dus is de initiatiefnemer voor een petitie om het skatepark open te houden, Tijn Anderson, een cowdfunding begonnen. Uiteindelijk is besloten dat er

Liever geen sterrenkijkers langs de Waddenkust

De gemeente Waadhoeke wil een vergunning geven voor een sterrenhut en trekkershutten bij het buurtschap Zwarte Haan, bij de Waddenzee. De bewoners zijn bang dat de toeristen, die hier op af zullen komen, hun ’s nachts wakker zullen houden. Er zal namelijk een sterrenkijk-observatorium en nachttuin komen. Niet alleen het gebruik hiervan zal tot overlast

Waalwijk onderzoekt stille ‘wiekloze’ windturbine

Geluidsoverlast, slagschaduw en vogels die er tegenaan vliegen, al deze nadelen aan windturbines zouden in één klap opgelost zijn, wanneer deze geen wieken zou hebben. Coöperatie Energie Gezond Waalwijk wil dan ook dat de gemeente onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid om een grote windturbine zonder wieken te bouwen (illustratie). De coöperatie begon als actiegroep tegen de

Last van proefritten bij garage Harley-Davidson

Volgens Martijn Hillen, penningmeester van de wijkvereniging de Hervensebaan, hebben honderden bewoners last van herrie  door Harley-Davidson-rijders. Deze zijn ontstaan nadat Central Harley-Davidson vanuit Veghel verhuisde naar de Hervensebaan 13. Hij zegt het volgende in het Brabants Dagblad:  ,,Het is een prettige buurman die zijn best doet.  Maar een aantal klanten veroorzaakt geluidsoverlast. Daar moet de gemeente

Flinke discussie over gezondheidsschade windmolens

Er is veel maatschappelijke discussie over de plek van de windmolenparken. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de gevolgen van deze turbines als deze in de buurt van hun woonomgeving worden ingepland.  De zorgen gaan over veel verschillende aspecten: grootte, horizonvervuiling, slagschaduw, geluidhinder, inspraak en de gezondheidseffecten. Het RIVM heeft dan ook onderzoek gedaan naar

Protest ‘opknippen’ vergunning Lelystad Airport

Naast de commotie om het geluid, zal ook stikstofuitstoot de opening van Lelystad Airport in de weg zitten. Vanwege onduidelijkheden hierover en over de onderbouwing vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie dat Lelystad Airport niet mag worden uitgebreid. Het gaat hier over de aangevraagde natuurvergunning. Zij steunen hiermee Samenwerkende Actiegroepen tegen

NSG-handleiding woongeluiden

De Nedelandse Stichting Geluidhinder heeft een nieuwe handleiding uitgebracht: voor bewoners, adviseurs en beoordelaars. De publicatie bevat meer dan 70 pagina’s en vormt een handleiding voor de beoordeling en toetsing van woongeluiden. Hij biedt handvatten voor het oplossen van conflicten die zich voordoen bij buren en het geluid dat zij produceren. Bij de indeling van

Overzicht jurisprudentie februari/maart 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 februari tot en met 17 maart 2021 zijn gedaan door de ABRvS: Wabo Hotel, theater en café met terras in Christus Koningkerk Amsterdam: ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:386 Er is een omgevingsvergunning verleend voor de

Olympisch Stadion bezorgd om nieuwe woningen

Dicht bij het Amsterdamse Olympisch Kwartier zullen ca. 550 nieuwe woningen gebouwd worden in een stille wijk. Het Olympisch Stadion maakt zich echter zorgen over hun exploitatie van evenementen. Zorgen van het stadion De nieuwe en groene woonbuurt wordt gebouwd in 2027 en deel uitmaken van het gebied ‘Verdi’. Het Olympisch Stadion is niet blij

Assen draagt bij aan transparante spoorschermen

Om de goed leefbare omgeving voor de inwoners van Assen te beschermen, zullen er transparante geluidsschermen tussen enkele woningen en het spoor bij Loon worden geplaatst. Het onderhoud hiervan zal door ProRail worden geregeld en dus niet voor de gemeente Assen. Het is bijzonder dat de gemeente zelf in tegenstelling tot veel andere gemeenten ook

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd

Op 26 maart is de Aanvullingsregeling geluid gepubliceerd als eerste van de vier aanvullingsregelingen voor de Omgevingswet. Het zijn 344 pagina’s in totaal geworden, waarvan 293 regels en enorme bijlagen (met veel afbeeldingen en formules), waarbij de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in renvooi zijn weergegeven (voorbeeld hieronder). U kunt de hele Aanvullingsregeling

GeluidVangrail nu ook bij N203

De provincie Noord-Holland zal komende tijd 11 miljoen euro investeren aan maatregelen als meer groen en geluidwerende vangrails, zogenaamde GeluidVangrails, langs de N203. Op deze manier willen ze samen met de gemeente Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de NS de stationsgebieden Wormerveer den Krommenie/Assendelft verbeteren. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof zijn de maatregelen gevormd op een