Online magazine over geluid

Welkom op onze website!

Geluidnieuws is het online magazine over geluid. Geluidnieuws wordt gelezen door vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie, vacatures en evenementen in het vakgebied. Wilt u deze ook ontvangen? Op deze homepage kunt u zich aanmelden. In ons archief vindt u al onze artikelen tot en

Burgers betrokken bij metingen RTHA

In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen te verkennen die de leefbaarheid voor omwonenden kunnen verbeteren. Ambitie Met dit project streeft DCMR

Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol

Omwonenden padelbaan eisen overkapping

Nadat de omwonenden van Tennisvereniging LTV Bleiswijk vele klachten indienden over de overlast die de padelbanen veroorzaakten, kregen ze geen duidelijke reactie van DCMR. Daarom besloot Joop Olieman de gemeenteraad toe te spreken over de passieve aanpak van de gemeente van dit probleem. De omwonenden willen graag een geluidsdichte overkapping. Als de gemeente het probleem

Protest tegen geluidsscherm speeltuin Nieuwerkerk

Naar aanleiding van een onderzoek in de wijk Kleinpolder in Nieuwerkerk, wil de gemeente geluidsschermen plaatsen rond een speeltuin en de schommel vervangen voor een kleiner exemplaar. Hierdoor zal de geluidsoverlast, die door de speeltuin veroorzaakt wordt, verminderen. Aangezien het besluit met hulp van een enquête is gedaan, was er de verwachting dat er draagvlak

Jurisprudentie september – oktober 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 27 september tot met 18 oktober 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over maatwerkvoorschriften voor een aardappelgroothandel en de vrees voor de aanleg van een padelbaan bij een

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Factsheet en concept nieuwe windnormen gepubliceerd

Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. De nieuwe regels zijn op 12 oktober in concept gepubliceerd in het conceptplan-m.e.r. (milieueffectrapport) en het concept-AMvB (‘Besluit windturbines leefomgeving’). Daarnaast is er

Kerkklokken Rosmalen ’s nachts uit

Na klachten van de omwonenden van de Sint-Lambertuskerk in Rosmalen is besloten dat de kerk zijn klokken ’s nachts niet meer laat horen. Pastoor Paul Janssen vertelt bij DTV Nieuws: “Het bestuur heeft dat aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch laten weten, die eigenaar is van de toren en dus ook van het uurwerk.” Voor het parochiebestuur

Succesvolle pilot kwaliteitsgeluidmonitoring Gooi

Vanuit bewoners van de Gooi en Vechtstreek en deelnemers aan het Hollandse Luchten Project van de provincie Noord-Holland bestond de behoefte om de kwaliteit van hun geluidsomgeving te monitoren. Het in juni afgeronde pilotproject Geluids Landschap Instant Monitoring Infrastructuur (GLIMI) sluit aan bij deze behoefte. In het innovatieve GLIMI-project, onderdeel van Hollandse Luchten, is het geluid

Gemeente Epe mag vergunning padel niet weigeren

Hoewel de omwonenden van Tennisclub Epe bezwaar hebben tegen de aanleg van drie nieuwe padelbanen bij de club, is dit niet een reden waardoor de gemeente de vergunning niet mag verlenen. Dit zegt de onafhankelijke bezwarencommissie. De bewoners zijn bang voor het indringende geluid dat deze banen zullen produceren. Eén van de tuinen van de