2020 internationaal jaar geluid

Geluid speelt een belangrijke rol in bijna alle menselijke activiteiten. Geluid is een essentieel onderdeel van de communicatie tussen mensen: in de vorm van spraak, als waarschuwingsgeluid, en ook in muziek en creatieve geluiden. Er is echter bezorgdheid over te veel geluid. Sinds de 19e eeuw zijn het aantal geluidbronnen en de geluidvolumes sterk toegenomen en is de mens steeds vaker omringd door (ongewenst) geluid. Dit geluid moet worden gecontroleerd om een acceptabele en veilige woon- en werkomgeving te garanderen.

Het internationale jaar van het geluid is een wereldwijd initiatief om het belang van geluid en daaraan gerelateerde wetenschappen en technologieën voor iedereen in de samenleving te benadrukken. Het internationale jaar van het geluid zal bestaan uit gecoördineerde activiteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Deze activiteiten zijn gericht op het wereldwijd stimuleren van het begrip van de belangrijke rol die geluid speelt in alle aspecten van onze samenleving. Deze activiteiten zullen ook bijdragen tot een beter begrip van de behoefte aan beheersing van lawaai in de natuur, in de gebouwde omgeving en op de werkplek. Het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) wil, in samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG), veel aandacht besteden aan het International Year of Sound.

Oproep

Het NAG vraagt om leuke, creatieve onderwerpen en interessante ideeën voor acties en bijeenkomsten te bedenken en dit door te geven. Het NAG en de NSG zullen de ideeën bundelen en inbrengen in beide organisaties om zo de Nederlandse activiteiten te coördineren.

Inbreng kan tot eind oktober worden gemeld bij Erik Roelofsen op het mailadres secr@nag-acoustics.nl

Bron: NAG