Klagers vlieglawaai van kastje naar muur

Klagers over vliegtuigen die laag over komen of veel herrie maken hebben vaak het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Overheden, omwonenden en de directie van Vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden gaan daarom nieuwe afspraken maken over de klachtenprocedure. Er bestaat al zo’n klachtenprocedure, aldus Enno Belderok, directeur van het vliegveld in PZC. “Maar als die afspraken niet meer voldoen, moeten we iets anders verzinnen.”

“Bij de milieutelefoon weten ze vaak niet wat ze ermee aan moeten, bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland ook niet. Bij de luchtvaartpolitie worden klachten vaak wel goed ontvangen, maar ik hoor er nooit iets op terug en weet dus ook niet of de overheden en het vliegveld er iets mee doen.” Aan het woord is hier Sander Smit van Buitencentrum Veere bij Kleverskerke, in PZC. Ook de Zeeuwse Milieufederatie en omwonenden verlangen een duidelijke klachtenprocedure, in plaats van het gevoel te krijgen van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Vliegvelddirecteur Belderok is bereid mee te denken, maar wijst erop dat niet alle geluidhinder van vliegverkeer afkomstig is van ‘zijn’ vliegveld. Ook de luchtmacht oefent regelmatig boven Zeeland en de Oosterschelde.

Bron: PZC.