7 jaar procedure bouw scherm Zevenbergen

Na alle vertragingen nog zeven jaar wachten tot de geluidsschermen langs het spoort in Zevenbergen komen te staan, vindt Moerdijk onacceptabel.

De PvdA Moerdijk vindt, samen met Moerdijk Lokaal en Onafhankelijk Moerdijk, dat de gemeente samen met Halderberge en Roosendaal een krachtig signaal richting Dan Haag moet laten horen om de boel te versnellen. ,,Dit duurt véél en véél te lang. Onacceptabel. Hoog tijd om de druk flink op te voeren.” melden zij op BN De Stem. De gemeentes vragen sinds 2013 aan Den Haag om maatregelen ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid aan de spoorlijn. In 2017 heeft Prorail al een voorstel gedaan, maar het schiet niet op.

,,Het wettelijk traject dat we moeten volgen, duurt gewoon lang. We moeten eerst een akoestisch onderzoek laten doen door een bureau dat vervolgens bepaalt welke maatregelen op welke plekken moeten worden genomen. Het ministerie van Infrastructuur  en Waterstaat moet dat plan goedkeuren, publiceren, dan begint een bezwaarprocedure en pas daarna kan het werk worden aanbesteed en uitgevoerd. Op dit moment is er nog geen exacte planning.” zegt René Vegter, woordvoerder van spoorbeheerder Prorail op BN De Stem.

Riet Gerla, voorzitter van de klankbordgroep, vindt dat, als het zo lang duurt, er beter naar andere oplossingen gekeken kan worden: een omleiding over het industrieterrein. Dan ben je van het geluid én de trillingen af. Het aantal trillingsklachten neemt niet alleen in Moerdijk toe, maar er is nog geen wetgeving of onderzoek naar het effect van maatregelen gedaan.

Bron: BN De Stem (2021), BN De Stem (2020), Moerdijk.