Aanpak voegen tunnelbak tegen geluidsoverlast

De gemeente Oosterhout en Heijmans Infra BV gaan in augustus/september van dit jaar de voegen in de tunnelbak van de Bovensteweg aanpakken om de geluidsoverlast in de woonomgeving terug te dringen.

Deze tunnelbak in de Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan, levert al jaren geluidsoverlast voor de omwonenden. Deze overlast wordt veroorzaakt omdat de voegen tussen de betonplaten in de loop der jaren in kwaliteit achteruit zijn gegaan. Zoals eerder aangegeven zal het geheel wegnemen van de geluidsoverlast niet mogelijk zijn. Door het aanpassen van de voegen verwacht de gemeente wel de overlast te kunnen verminderen.

Rekbaar asfalt

Samen met Heijmans Infra B.V. heeft de gemeente diverse oplossingen en maatregelen voor het reduceren van de geluidsoverlast ten gevolge van de tunnelbak bekeken. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen wat de vervormingen zijn van het beton bij het passeren van (zwaar) verkeer. De mogelijke oplossingen zijn op diverse punten beoordeeld zoals onder andere: reduceren geluid, oplossen geluid door voegovergang, aanleg- en onderhoudskosten.

Er is voor gekozen om van de huidige rijbaan circa tien centimeter beton uit het wegdek te breken. Na het verwijderen van de rijbaan zullen verschillende lagen asfalt aangebracht worden. De voegen worden van een speciaal ‘rekbaar’ asfalt gemaakt. Er blijven dus voegen zichtbaar, maar die zullen een stuk minder hoorbaar zijn.

Risico’s

De tunnelbak heeft een betonnen fundering. Zo’n betonweg heeft voegen nodig om de werking van het beton op te vangen. Bij asfalt bestaat die noodzaak minder. Als deze materialen op elkaar aangebracht worden, ontstaan er verschillende uitzet- en krimpkrachten. Om deze krachten op te kunnen vangen blijven er voegen benodigd. Dat is een van de redenen waarom de geluidsoverlast niet in z’n geheel weg te nemen zal zijn. Er zijn mogelijkheden onderzocht om onzichtbare voegen aan te brengen, maar dat blijkt door de constructie van de tunnel niet mogelijk. Door deze omstandigheden zal er jaarlijks onderhoud nodig blijven aan de tunnelbak en het asfalt. De eerste jaren zal zich dat beperken tot het bijwerken van de voegovergangen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden vinden plaats vanaf 10 augustus tot 9 september. In deze periode wordt eveneens het gedeelte Bovensteweg van het N629-project uitgevoerd. De gehele Bovensteweg vanaf de Burg. Elkhuizenlaan tot aan de westelijke op- en afrit A27 zal afgesloten worden.

Overlast

De werkzaamheden zullen naar verwachting enige overlast bezorgen bij omwonenden. Met name het hakken van de beton zal veel lawaai met zich meebrengen.

Bron: Gemeente Oosterhout