Aanpassingen lawaaibrug Hoogeveen helpen niet

Diverse omwonenden van de Brug om de Oost in Hoogeveen kunnen het lawaai van de grote hoeveelheid auto’s die over de brug gaan, niet meer aan. Gemeentebelangen (GB) Hoogeveen wil dan ook dat de gemeente geluids- en trilmetingen uitvoert.

Het onderhoud dat eerder is uitgevoerd heeft volgens GB niet geholpen. Naast dat ze naar mechanische onderdelen van de brug keken, werd ook het asfalt al eens vernieuwd, was er een proef met een rubberen demping, werd het hoogteverschil tussen brug en wegdek weggewerkt en trillende brugleuningen vastgezet. Verder zijn er twee jaar eerder matrixborden met de maximumsnelheid bij de brug geplaatst. De gemeente weet niet wat ze verder nog kan doen. “Ook de experts hebben geconcludeerd dat er geen extra mogelijkheden meer zijn om de geluids- en trillingsoverlast te verminderen,” geven ze aan bij RTV Drenthe. Het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur, wat de GB twee jaar geleden voorstelde, is volgens het college geen mogelijkheid. Ook wil de gemeente het vrachtverkeer niet ontmoedigen, omdat dit in de woonwijken weer overlast zou veroorzaken. Hetzelfde geld voor het omleiden van het verkeer via de A28 en A37.

Bronnen: RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden