Acteur praat met verkeersaso’s

In een krachtig zomeroffensief tegen roekeloos rijgedrag heeft de gemeente Rotterdam tot op heden honderden boetes uitgeschreven aan ‘verkeersaso’s’. Als onderdeel van dit initiatief werd zelfs een gedragsacteur ingeschakeld, die in gesprek ging met automobilisten die stonden te wachten op de controle van hun voertuig om hun beweegredenen voor ongepast rijgedrag te achterhalen. Uit deze conversaties blijkt dat in driekwart van de gevallen de bestuurders zich bewust zijn van hun wangedrag, terwijl een kwart van het ontkent.

Geluidsoverlast en een nieuwe aanpak
Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de Rotterdammers hinder ondervindt van verkeersasocialen, oftewel verkeershufters. Om deze overlast aan te pakken, wordt niet alleen streng gecontroleerd, maar ook geïnvesteerd in bewustwording en gedragsverandering bij automobilisten. Met dit offensief wil de gemeente Rotterdam een veiligere en aangenamere verkeerssituatie creëren voor alle inwoners.

De effecten van deze aanpak zijn duidelijk merkbaar. De gesprekken met de gedragsacteur onthulden de zorgen en irritaties van de automobilisten over de strenge controles. Een aanzienlijk aantal van hen gaf aan vrienden te waarschuwen om de stad te mijden vanwege de intensieve handhaving.

Controles en resultaten
Het zomeroffensief begon op 23 juni met de eerste actie op de Meent. Hierbij werden 12 boetes en 11 waarschuwingen uitgedeeld. De controle concentreerde zich op gebieden zoals de Meent, Kruisplein en de Maasboulevard, en resulteerde in juli in maar liefst 266 bekeuringen. Deze werden voornamelijk opgelegd voor overtredingen zoals onnodig geluid maken, te hard rijden, rijden zonder rijbewijs of gordel, en rijden in gestolen voertuigen. De maand augustus bracht nog geen cijfers op, maar de gemeente heeft aangekondigd dat er nog vijf extra controleacties zullen volgen.

Uitbreiden naar de hele stad
Wethouder Vincent Karremans van Mobiliteit heeft aangekondigd dat de aanpak van verkeershufters niet langer beperkt zal blijven tot specifieke straten of wijken, maar uitgebreid zal worden naar de hele stad. Met de nieuwe Rotterdamse Verkeersaso Aanpak wil de gemeente een einde maken aan roekeloos rijgedrag en overlast op de weg. De aanpak omvat een geleidelijk oplopende boete en een gebiedsverbod voor recidivisten.

Bron: De Havenloods, Rijnmond