Actie tegen ‘denderende vrachtwagens’ Maastricht

‘Het rammelt en het knettert. Het maakt gewoon enorme herrie. Dat kun je mensen eigenlijk niet aandoen. Die vrachtwagens op de Tongerseweg rijden 4 meter van onze gevel hè?!’ Winfried Kramer vertelt het recht voor z’n raap. ‘Wij lopen op dit moment over een vrachtwagenverbod te procederen tegen de gemeente’, vertelt Marianne den Broeder, secretaris van de actiegroep Tongerseweg Veilig aan De Monitor van de KRO-NCRV. Ook het CDA vindt dat er iets aan gedaan moet worden.

‘Het grootste probleem nu zijn de internationale transporten,’ zegt Winfried. Die grote vrachtwagens met die enorme karren erachter die hier met 50, 60, 70 km door de straat denderen.’ De slechte conditie van de weg maakt de geluidshinder nog erger. ‘Het is een weg uit de tijd van Napoleon, gemaakt met kinderkopjes, van die Maaskeien. De Tongerseweg is de afgelopen 25 jaar meerdere keren opgelapt. ‘Men heeft er ijverig meerdere lagen asfalt overheen gegooid.’

En daar hebben volgens Winfried honderden bewoners last van. ‘De weg is van zo’n slechte kwaliteit. Als je daar 40 ton overheen laat rijden, dan geeft dat heel veel trillingen en heel veel herrie.’

Sanering

De gemeente Maastricht heeft in 2017 een saneringsonderzoek uitgevoerd, waardoor de woningen betere geluidisolatie krijgen. In 2018 is het conceptbesluit genomen. Veel vertrouwen in verbetering van de situatie is er echter niet. In ieder geval niet zolang er vrachtwagens mogen blijven rijden. Daar komt bij dat België in 2016 kilometerheffing voor vrachtwagens invoerde. ‘Dat maakte het nog erger, want daardoor worden die transportondernemingen gedwongen om de goedkoopste (tolvrije) route te nemen. Wat we zien is juist meer sluipverkeer, met name de internationale transporten, de 40-tonners,’ bevestigt Marianne.

Een andere klacht is de rekenmethode. De gemeente stelt geluidsoverlast niet vast met geluidsmetingen, maar aan de hand van een rekenmethode die uit gaat van gemiddelden. Marianne: ‘Dat is één van de problemen van geluidshinder, dat wordt allemaal berekend in plaats van dat het gemeten wordt.’

CDA: ‘breder probleem oplossen’

De enige echte oplossing is volgens de lokale CDA een algeheel verbod voor groot vrachtverkeer. Dat kan alleen als het vrachtverkeer uit en naar België ergens anders langs kan. Als de Tongerseweg, de Via Regia, Brusselseweg, Bosscherweg en Cannerweg worden afgesloten voor groot vrachtverkeer en als dat vrachtverkeer om de stad heen geleid wordt. Die mogelijkheid zien wij in het aanleggen van een Randweg die begint bij de Tongerseweg en dan om de Maastrichtse bebouwing heen buigt naar het oosten, naar de rotonde Brusselseweg/Belvedèrelaan. Vanaf dat punt kan het vrachtverkeer dan via de Noorderbrug naar de A2 worden geleid. Wij zien graag een onderzoek naar de opties om in dit gebied een randweg te realiseren.

Een deel van het grote vrachtverkeer is betrokken bij de bevoorrading van de stad. Een verbod raakt die bevoorrading. En dat maakt het noodzakelijk dat tegelijkertijd een distributiecentrum wordt ontwikkeld waar goederen worden overgeslagen op bestelauto’s of kleinere vrachtauto’s. Wanneer deze kleinere voertuigen elektrisch worden aangedreven, dan wordt de stad meteen bevrijd van uitlaatgassen en (fijn) stof. Ook wordt een einde gemaakt aan de verkeershinder door (veel te grote) vrachtauto’s die zich nu regelmatig door de binnenstad of woonwijken wringen en ladend en lossend de weg versperren. De problematiek van de Tongerseweg is een onderdeel van een breder probleem dat de hele stad omvat.

Bronnen: KRO-NCRV, CDA Maastricht, Gemeente Maastricht