Actualisatie woonschepen en geluidregels

Door Erik Willighagen, adviseur bij Alcedo

Alleen ligplaatsen beschermd

De gebruikelijke geluidsregels (volgens onder andere de Wet geluidhinder en het Activiteitenbesluit) beschermen woonschepen zelf niet. De ligplaats (de plek waar het woonschip ligt) wordt wél beschermd. Belangrijk is dat de bescherming alleen geldt voor ligplaatsen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Als een ligplaats niet in een bestemmingsplan is opgenomen, gelden ook geen grenswaarden en is er dus ook geen bescherming.

1 juli 2012 en 1 juli 2022

Er geldt een overgangsregeling voor ligplaatsen die nog niet zijn bestemd, maar wel al voor 1 juli 2012 waren aangewezen in een gemeentelijke verordening. Deze ligplaatsen kunnen tot 1 juli 2022 nog zonder geluidstoetsing worden opgenomen in een bestemmingsplan. Vervolgens gelden voor deze ligplaatsen de gebruikelijke geluidsregels volgens onder andere de Wet geluidhinder.

Voor het Activiteitenbesluit is de datum 1 juli 2012 van belang. Als een ligplaats is bestemd voor 1  juli 2012, of voor in juli 2012 in een verordening is aangewezen en voor 1 juli 2022 is bestemd, gelden 5 dB ruimere voorschriften.

Bouwbesluit

Ook het Bouwbesluit gaat in op woonschepen. Daarbij is de datum 1 januari 2018 van belang. Voor woonschepen die al bestonden op 1 januari 2018, gelden géén eisen. Voor woonschepen die zijn gemaakt na 1 januari, geldt een eis van 20 dB voor de karakteristieke geluidswering van de gevels. Deze eis is alleen aan de orde als sprake is van een ‘drijvend bouwwerk’. Een woonschip dat is bestemd, wordt gebruikt of oorspronkelijk werd gebruikt voor de vaart is géén bouwwerk. Het maakt daarbij niet uit of het schip op dit moment daadwerkelijk nog kan worden gebruikt voor de vaart. Een drijvend bouwwerk is daarmee in feite alleen een bak met opbouw waar geen stuurinrichting in zit en waar ook nooit een stuurinrichting in gezeten heeft.

Meer info

Uitgebreidere informatie is te vinden in het volledige artikel als pdf op de site van Alcedo