Alkmaarders willen zelfterugverdiendend scherm

Al bijna veertien jaar vragen bewoners, verenigd in de groep Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal aan de gemeente Alkmaar om een geluidscherm. Nu is het idee om een scherm te plaatsen met zonnepanelen dat ‘zichzelf terugverdient’.

De fractie van Leefbaar Alkmaar (LA) springt nu opnieuw in de bres en heeft de collega-fracties opgeroepen om tijdens de commissie Ruimte tot actie over te gaan om de bewoners te beschermen tegen de toenemende geluidsoverlast. Het idee om een ‘zelfterugverdienend geluidscherm’ te installeren is een goede, maar het mag volgens de LA-fractie het hoofddoel, namelijk de geluidsbescherming, niet in de weg zitten.

Op latere vragen van Leefbaar Alkmaar werd door de wethouder gezegd dat uit het onderzoek naar de aanleg van geluidsschermen uitgerust met zonnepanelen was gebleken dat er sprake was van een zogenaamde “onrendabele top”. Die uitspraak doet vermoeden dat niet het weren van het geluid en het zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de omwonenden in dit dossier leidend zou zijn, maar dat de opwekking van elektriciteit met behulp van zonnepanelen als leidend in dit dossier wordt gezien. Ook werd er door de wethouder gesproken over mogelijkheden van een mogelijke subsidie voor deze schermen vanuit de provincie en eventueel de EU. Waardoor het besluit om al dan niet iets te doen voor de bewoners weer verder naar de toekomst wordt uitgesteld.

Leefbaar Alkmaar wil nu een antwoord van alle partijen in de Alkmaarse raad op de vraag dat, wanneer een eventuele subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland en eventueel de EU niet zou worden gehonoreerd, er dan toch een besluit zal worden genomen om de geluidsschermen voor deze bewoners aan te leggen. Leefbaar Alkmaar stelt dat het bestrijden van deze bijzonder ongezonde overlast van het verkeer voor deze Alkmaarse ingezetenen niet afhankelijk mag zijn van het al dan niet doorgaan van een subsidie.

Bronnen: NH Nieuws, Leefbaar Alkmaar